Stikkord

Kjøttmarked

Rabobank venter at det globale utbudet faller ytterligere i år fordi koronaviruset forsinker gjenoppbyggingen av produksjon og lagre.

Nortura SA tar klart avstand fra forslaget om å innføre ­dobbel mottaksplikt av kjøtt. Samvirkeslakteriet mener at det vil føre til overproduksjon og forsterket sentralisering av norsk husdyrproduksjon.

Produksjonsreguleringen av svinekjøtt har variert opp gjennom åra.

Dobbel mottaksplikt for ­markedsregulator er ett av ­flere virkemidler som i fjor ble foreslått i en rapport fra ­Omsetningsrådet.

Purketallet må ned. Dette var det bred enighet om i panelet da den store markedsdebatten gikk av stabelen på Gris i ’19.

Hensynet til god dyrevelferd får stadig større betydning for dagligvarebransjen. Det kom klart fram under kjedenes innlegg på Gris i ’19.