Publisert: 29.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Stikkord:

Prognose 2021 og 2022

Mer norsk kjøtt neste år

Grensehandelen forventes å nå normalt nivå igjen i 2022. I år forventes det en samlet underdekning av gris på 10 000 tonn, men at dette kan snu til et overskudd neste år.


 

Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker, og vil være preget av hvor raskt samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Nortura Totalmarked har i sin septemberprognose lagt til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter, men med redusert grensehandel og reisevirksomhet også høsten 2021. Situasjonen er uforutsigbar, men vi har i prognosen for 2022 forutsatt normale tilstander, og at også grensehandelen vender tilbake til det tilnærmet normale. Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.

Gris
For året 2021 sett under ventes en samlet underdekning på 10 000 tonn, etter at importkvotene på fersk og noe frossen gris er tatt inn. Underskuddet ut over importkvotene dekkes opp av import til nedsatt toll. Under forutsetning av at samfunnet normaliseres, prognoseres det for 2022 en over­dekning på om lag 2000 tonn i svinemarkedet. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe på til sammen 1050 tonn forutsettes å komme inn. Dette inkluderer for 2022 også de nye kvotene fra Storbritannia.

Slaktegrisvektene hittil i år er 3 kg høyere enn i samme periode i 2020, og det forventes at de holder seg på samme nivå i resten av 2021. Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å øke med om lag 2 prosent fra 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå litt ned. For 2022 forutsettes det i prognosen uendrede slaktevekter og om lag uendrede tilførsler av svinekjøtt. Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. De siste tallene tyder på en mindre nedgang i bedekningene som gir slaktegris inn i 2022.

Med den store økningen i salget hittil i år forventes salget året 2021 å øke med 5 prosent fra 2020. Økningen fra “normalårene 2018 og 2019” ventes å bli på hele 9 prosent. For 2022 er det prognosert at det innenlandske salget av svinekjøtt går tilbake til nivået før pandemien.

 

Tabeller og mer informasjon kan du lese mer om i fagbladet Svin.