Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Stikkord:

Ny prognose

Underskudd på hele 5400 tonn

Til tross for at slaktevektene nå er om lag fire kilo høyere enn på samme tid i fjor, øker underskuddet av svinekjøtt betydelig. Siste prognose viser et underskudd på 5400 tonn i år.


I dette tallet er det medregnet importkvoter. Prognosen forutsetter også en gradvis normalisering etter sommeren i forhold til pandemien.

Det er en kombinasjon av nedgang i sædsalget på 4,5 prosent og høyt salg av svinekjøtt som øker underskuddet. Framover blir det viktig at produsentene tar ut det de klarer i forhold til slaktevekter. Den siste prognosen fra Nortura Totalmarked viser at slaktevekta i år vil bli 84,5 kilo. I fjor på denne tida var slaktevekta til sammenlikning 81,3 kilo, og i 2019 var den 78,2 kilo, altså en økning på over seks kilo de tre siste åra. Vi må helt tilbake til 2015 for å finne så høy vektgrense som 95 kilo for høyeste Norturapris.

Underskuddet løses ved å importere mer svinekjøtt. Tollen på import er satt ned, og det forventes at kvotene tas inn.

For første tertial i 2021 viser prognosen et markedsunderskudd på 2800 tonn. Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å gå marginalt ned fra 2020 til tross for at antall griseslakt går ned med tre-fire prosent. Men salget forventes å gå ned med om lag én prosent. Salgstoppen ser altså ut til å ha vært i det første pandemiåret 2020.

 

Prognose 2021 – per mars 2021

*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.
1) For storfe er det inkludert en antatt SACU-import på 4756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1084 tonn, EU-kvote på 2500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben).
2) Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og 600 tonn fra Island.
3) Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 100 tonn av kvoten på 1381 tonn.
EU-kvote på 900 tonn.
4) Forutsetter i prognosen en import på 500 tonn egg.
[Kilde: Nortura Totalmarked]