Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Stikkord:

Underskudd av gris i 2020

Det blir for lite norskprodusert svinekjøtt i 2020. Under­dekningen kan bli 1500 tonn ­ifølge Nortura Totalmarkeds siste maiprognose. 


Det er også lagd en prognose for perioden mai 2020 til mai 2021, og den viser en underdekning av svinekjøtt på 2200 tonn.

Tilførslene av norskprodusert svinekjøtt synker, samtidig med at salget går opp. For 2020 er tilførslene beregnet å ligge på 98 prosent av samme periode i fjor, mens salget blir en prosent større. I tonn betyr dette at salgsproduksjonen ventes å bli 129 500 tonn, og salget er beregnet til 133 400 tonn. 

Importen redder oss
Det er med andre ord importen og slaktevektjusteringer som i stor grad redder markedsdekningen av svinekjøtt. Norge har importkvoter på 2400 tonn svinekjøtt. Den inkluderer spekk på 800 tonn og 700 tonn av WTO-­kvoten på 1381 tonn. I tallet er også en EU-kvote på 900 tonn inkludert.

I forhold til den forrige prognosen fra mars 2020 øker tilførslene med om lag 1900 tonn. Dette skyldes først og fremst økte slaktevekter. Det prognoserte engrossalget av svinekjøtt har økt med nærmere 2500 tonn siden mars. Det er disse tallene som gir en prognosert underdekning i år på omtrent 1500 tonn. 

Også på storfekjøttsiden (storfe og kalv) ventes det er underskudd på 6600 tonn. 

Lammeoverskuddet er imidlertid beregnet til å bli 1600 tonn, og saue­overskuddet 400 tonn. Også for egg blir det fortsatt overdekning i markedet med 600 tonn. 

Færre bedekninger
Forutsetningene bak den siste prog-nosen er en nedgang i antall slakte­griser som gir slaktegris i 2020 på hele seks prosent. Økt produksjonseffektivitet på 1,5 prosent er også lagt til grunn, og antall griser til slakting går ned med fire prosent sammenliknet med 2019.

Prisøkning på svinekjøtt
I prognosen er det også forutsatt at målprisen skal tas ut i prognoseperioden. Som en følge av jordbruksforhandlingene varsles det nå 80 øre økt pris på slakt fra 29. juni. Det er også varslet ytterligere prisøkning i august, fordi en har som mål å ta ut den nye målprisen som økte med kr 1,46 hvis markedet fortsatt er i balanse.

Uttaket av målpris i prognoseperioden gir en prisøkning på 3,8 prosent for året 2020. Det totale engrossalget ventes å bli 133 400 tonn, og importen blir som beskrevet før. 

Sterkest i tredje tertial
Underdekningen av svinekjøtt vil forsterke seg utover i året. I andre tertial ventes et underskudd på 600 tonn, og dette øker til 1000 tonn i tredje tertial. Underskuddet ventes å fortsette også i første tertial 2021, da med 600 tonn. 

Samlet gir dette en underdekning fra mai 2020 til mai 2021 på 2200 tonn.

Prognosen for 2020

Maiprognosen fra Nortura Totalmarked ser slik ut for inneværende år.

Salgsproduksjon tonn 20/19 Importkvoter Engrossalg

tonn

20/19 Balanse Reg.lager

01.01.2020

Gris 129 500 98 2400 133 400 101  -1500 2162