Publisert: 17.06.2024 Oppdatert: 17.06.2024

Stikkord:

Stor tro på svensk kjøtt- og svineproduksjon

Svenske butikker vil ha mer svensk kjøtt i kjøttdisken. Slakteribransjen merker mer trykk og etterspørsel etter svensk kjøtt. Svenske svineprodusenter får nå rundt tre kroner mer per kilo enn danske kollegaer.


Bildet: FRAMTIDSRETTET: Direktør Frederich Larsson i Dahlberg Slakteri har stor tro på svensk kjøtt og svineproduksjon.

 

Svenske forbrukere ønsker seg kjøtt fra svenske gårder. Svenske slakterier tar tilbake markedsandelene de mistet i årene etter at Sverige gikk inn i EU. Vegetartrenden er fallende. Nå er det rene svenske råvarer folk vil ha. Det er dessuten en myte at kjøttproduksjon ikke er bærekraftig. Grisen er det dyret som er best egnet til å utnytte både biprodukter fra svensk matvareproduksjon samt svensk hvete og bygg som ikke holder matkvalitet. Og snart må restaurantene fortelle hvor kjøttet de serverer kommer fra. Det siste vil gi enda mer trykk på svensk kjøtt.

Dette kom fram i foredrag lederne for slakteriene i henholdsvis Scan og Dahlberg i Sverige holdt på årsmøte til svenske svineprodusenter nylig. Svenskene avholder et åpent årsmøte. Det hele er mer som en minikongress med 300 deltagere. Slakteriene Dahlberg og Scan var hovedsponsorer. Og som sponsorer på årsmøte holdt de hvert sitt foredrag. Scan het inntil i vinter HK Scan, men fra mars heter det Scan etter at Lantmännen kjøpte selskapet av finske eiere. Tilbakekjøpet er stort i Sverige. Det blir som om Felleskjøpet skulle kjøpt Nortura og Gilde-merket etter at det først hadde vært på utenlandske hender. Lantmännen, eid av 18000 svenske gårdbrukere, fikk et rekordresultat i 2023. De er et selskap som har muskler til å investere i et underinvestert Scan.

 

Stor tro
Scans direktør Lars Appelqvist har stor tror på virksomheten framover. Han tror ikke forslaget til nye nordiske kostholdsråd på 350 gram kjøtt per person vil få gjennomslag i Sverige.

– Det er sunt å spise kjøtt. Kjøtt er også bra i et bærekraftsperspektiv, men dyrevelferd blir stadig viktigere, sa Appelqvist.

På dyrevelferd har Sverige et klart fortinn med høyere standard enn andre EU-land. Direktør Frederich Larsson i Dahlberg Slakteri fulgte opp med hvorfor han hadde tro på svensk kjøtt framover. Han tror at restaurantene innen nyttår vil bli pålagt å fortelle hvor kjøttet de serverer kommer fra. Det vil øke etterspørselen etter svensk vare. Dahlberg startet slakterivirksomhet allerede i 1888 og er fjerde største slaktriaktør i Sverige, og de vokser.

– Vi har blitt sterkere i det svenske markedet. Svenske forbrukere vil ha mer svensk kjøtt. Vi ser også at utlandet ønsker seg kjøtt fra et land der griser ikke halekuperes. Og da ser de til Sverige. Dahlberg har etablert en eksport av griser til Japan, forteller, Larsson. Eksporten til Japan er satt på vent på grunn afrikansk svinepest, men Japan betaler godt og vil ha mer svensk gris når Sverige har vært fritt for svinepest i ett år. Det kommer mer stoff fra årsmøtet i Sverige i neste utgave av SVIN.