Publisert: 17.06.2024 Oppdatert: 17.06.2024

Stikkord:

500 kr i trekk for umerka gris

Nesten alle umerkede griser spores nå tilbake til riktig eier. Grisene blir ikke kassert og det gis slakteoppgjør for grisen. Men både Nortura og Furuseth trekker nå 500 kroner for sporingsjobben.


Bildet: 500 KRONER: Umerka gris blir nå trukket 500 kroner i pris hos Nortura og Furuseth.

 

Mattilsynet har bestemt at fra 4. mars i år skal umerka griser kasseres hvis en ikke vet helt sikkert hvilken produsent grisen kommer fra. De henviser til EU-regler. Umerka griser blir «arrestert» og slakteriet får da 24 timer på seg til å redegjøre for hvilken leverandør som eier hvilken skrott. De første ukene etter 4. mars ble det et tresifret antall umerka gris kassert på slakteriene. Men rutinene på slakteriene har blitt bedre. I dag kasseres nesten ingen umerka gris lenger.

– En av årsakene er at svinebonden har blitt mye flinkere til å merke grisen. Fortsatt finner vi noe umerka gris, men nå har vi også bedre rutiner på slakteriet til å spore opp grisen, forteller leder for tilførsler Karin Røhne i Nortura.

Det er forskjell på hvor flink bonden har blitt mellom ulike steder i landet.

–Relativt sett leveres det flest umerka griser til våre slakterier i Rogaland og i Midt Norge. Sporingsjobben er dermed størst her, opplyser Røhne.

Fra juni vil Nortura gjøre som Furuseth slakteri og trekke 500 kroner i prisen for å spore gris som er helt umerka. Dette for å ha betalt for jobben slakteriet må gjøre med sporing av grisen. På Norturaslakteriene er det nå egne personer som er dedikert til denne jobben.

 

Mattilsynet mer katolsk enn paven?
SVIN har undersøkt praksis i andre EU-land. Blir umerka gris også der kassert? EU-regler blir brukt som forklaring når gris må kasseres. Men slik SVIN oppfatter dette, kasseres ikke umerka gris fra godkjente leverandører i hverken Sverige, Danmark, Tyskland eller Nederland. Det er ulike rutiner på slakteriene og for merking i ulike land. Det kommer i disse landene nesten alltid hele billass med gris fra en og samme leverandør. Det gjør det ofte i Norge også, men hele billass er mer vanlig i andre land. I Nederland er tatovering ulovlig, men de har et system med øremerking av grisen på bilen. Det er dessuten kontroll med at gris fra ulike lass ikke blandes på slakteriet. Sverige har et system som ligner mest på det i Norge. Men slakteriene oppgir at leverandørene er flinke til å merke. Men det kan skje at umerka gris må spores. Da fordeles grisen på den leverdøren som mest sannsynlig er opphavet. Slik vi oppfatter svarene vi har fått kan det glippe med merking i alle land, kanskje bortsett fra Nederland. Men det skjer likevel ikke at gris fra en godkjent leverandør blir kassert bare fordi den er umerket.