Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord:

Store endringer i prisløypa

Nå gjelder det å være obs på slaktevektene. Prisen faller nå kraftig allerede fra 83 kilo, og fallet øker videre opp i vekt. 


Prisen på slakt økte med 22 øre per kg i januar. Dette skyldes redusert omsetningsavgift (30 øre), samt økte slaktekostnader og redusert innmatverdi (8 øre). Samtidig endret Nortura prisløypa for slaktegris, slik at prisen nå faller med 80 øre per kg når slaktevekta går over 83 kg, og nye 80 øre over 85 kg, altså totalt trekk 160 ør per kg for gris med slaktevekt 85,1 til 90 kg. Over 90 kg trekkes ytterligere 120 øre per kg. 

Stor endring
Høyeste pris per kg gis i intervallet 67,1– 83,0 kg. Dette er en stor endring fra tidligere, da prisen gikk ned 80 øre per kg først når vekta passerte 85 kg, nye 30 øre ned ved 90 kg og ytterligere 120 øre ved 95 kg. Sammenlignet med tidligere prisløype vil altså griser i vektintervallet 83,1 – 90 kg bli priset 80 øre lavere per kg. I intervallet 90,1 – 95 kg trekkes 170 øre per kg mer enn før. 

Ut i fra prisstatistikken for Noroc som Norsvin mottar fra Totalmarked, ser vi at snittvekta har gått noe ned, men gjennomsnittlig utbetalingspris reduseres med ca. 30 øre per kg sammenlignet med tidligere prisløype, fordi det fortsatt er mange griser med slaktevekt over 83 kg. 

Noteringsprisene
I februar/ mars var noteringsprisen i klasse S (kjøttprosent 60) kr 24,86 per kg. Legger vi på 70 ør per kg i noroctillegg på denne prisen får vi kr 25,56 per kg. Til tross for at gjennomsnittlig kjøttprosent for Noroc hittil i 2018 er 59,8, ligger den utbetalte gjennomsnittsprisen inkl. noroctillegg i februar/ mars på bare 24,50 kr pr kg, noe som tyder på at det er mange griser over 83 kg slaktevekt som trekker prisen ned. Dette betyr med andre ord at det er mange slaktegrisprodusenter som kan ha noe å hente på å levere jevnere gris.

Prisjusteringer
Smågrisprisen ble redusert fra 770 til 740 kroner i februar/ mars som følge av markedsoverskuddet, og prisen på slakt ble redusert med 50 øre per kg fra 2. april. Fra 1. januar er fast tillegg for purkeleie økt fra 1780 til 1825 kr i vår kalkyle. I prognosen fram mot sommeren har vi antatt at fôrprisene vil øke med ca. to øre per FEn per måned. Med denne forutsetningen vil fôrprisene i juni 2018 ligge ca. 15 øre per FEn over prisene som var gjeldende i juni 2017. Kun for Format Vekst 110 er prisøkningen noe mindre, ca. sju øre per FEn, men så er også dette fôret slik vi forstår det noe nedjustert når det gjelder innhold av vitaminer og mineraler.