Stikkord

Økonomi

Etter endringen av konsesjonsregelverket for gris, er det ­viktig at svineprodusentene har dokumentasjon når de slakter ungpurker som ikke har hatt kull. 

Innføring av nye konsesjons­regler stopper smågrisproduksjon på engangspurker slik det er tiltenkt. Men for noen ­kombinertprodusenter kan de gi utfordringer.

Vi lager mer mat hjemme og grensehandelen er minimal. Det er nå økt etterspørsel etter både svinekjøtt, egg og meieriprodukter.

Hvis valgkomitéen får det som den vi, blir det fire av Norges Bondelags 12 styremedlemmer som har erfaring med svineproduksjon etter årsmøtet.

Som et viktig ledd i arbeidet med den nye purkedelen i Ingris er det nå lansert første versjon av en fôrmodul. Automatisk innlesing av fôrfaktura åpner nye muligheter for ­kontroll

Kraftfôrprisene har økt betydelig i de siste månedene som en følge av svært svak krone og kraftfôrprodusentene har vært raske med å øke prisene. Nå må de ned igjen.