Stikkord

Økonomi

Fatland og Nortura best

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Fatland var best i slakteri-Norge i 2016, knepent foran Nortura. Omsetningen hos Fatland er nå 4,3 milliarder. Resultat før skatt ble 82 millioner.

Økt EU-import av mat

Publisert: 06.05.2017 Oppdatert: 06.08.2018

Norge og EU ble nylig enige om en avtale om handel med jord- bruksprodukter. Avtalen åpner for økt tilstrømming av jord- bruksvarer fra EU-landene og kommer på toppen av de tidli- gere avtalene fra 2003 og 2012.

Har landbrukskunder med 20-30 millioner i lån

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det har vært rivende utvikling i Rogalandsjordbruket de siste åra. Dermed har også gjeldsnivået økt. De største landbrukskundene i Sparebank 1 SR-Bank har 20-30 millioner kroner i lån fra banken.

– Fortsatt målpris på gris

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Den norske bonden er best tjent med at svinekjøttproduksjonen fortsatt skal omfattes av jordbruksavtalens målprissystem, og ikke overføres til volummodellen slik regjeringen foreslår.

MatPrat vil løfte grisen

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Grisen har fått et ufortjent dårlig rykte, og dette ønsker MatPrat å gjøre noe med i 2017. Gjennom kampanjen «spis orda dine» skal omdømmet løftes og kunnskapen økes, både om dyret og om råvaren.

Norge har aldri produsert så mye gris

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det har aldri vært produsert mer svinekjøtt i Norge enn  akkurat nå, regnet i kilo. Selv om tilførslene de første ukene av 2017 ligger litt lavere enn tilsvarende tid i fjor, økte totalproduksjonen i fjor sterkere enn på svært lenge.