Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Stikkord:

Ingris 2021

God tilvekst hos smågris

Årsstatistikken viser økt daglig tilvekst, stabil fôrutnyttelse og overlevelse hos smågris i 2021. Det er store utslag i resultatene i favør av besetninger med SPF sammenlignet med konvensjonell helsestatus.


 

Økt daglig tilvekst
Siste året har gjennomsnittlig daglig tilvekst hos smågris, fra avvenning til salg eller overflytting til slaktegris, økt med 10 gram til 576 gram. Vekt med innsett er uendret på 10,5 kilo, mens utvekta er økt med en halv kilo til 32,5 kilo. Det er forskjeller mellom besetninger og når vi grupperer besetningene etter daglig tilvekst. Den beste fjerdeparten har 663 gram i gjennomsnittlig tilvekst per dag, som er 146 gram høyere tilvekst hver dag i forhold til den dårligste tredjedelen med sine 517 gram. Denne forskjellen i daglig tilvekst tilsvarer ca. seks dager lengre framfôringstid til 32 kilo for den dårligste gruppa.

Stabilt fôrforbruk
Gjennomsnittlig fôrforbruk for alle besetninger er på 1,70 FEn per kilo tilvekst, og er stabilt med året før. Fôrforbruket øker normalt med økt vekt hos grisen, slik at når utvekta hos smågrisen stiger uten at fôrforbruket øker, så har sannsynligvis det reelle fôrforbruket gått litt ned siste år. Det er også store forskjeller mellom besetninger når det gjelder fôutnyttelse. Gruppa med de 25 prosent beste etter tilvekst har et fôrforbruk på 1,66 FEn per kilo tilvekst. Den dårligste tredjedelen bruker 0,16 FEn mer for hver kilo tilvekst med sine 1,82 FEn. 

Uendret overlevelse
Det var svært høy og uendret overlevelse på 99 prosent hos norsk smågris siste året. I gjennomsnitt dør én prosent av grisen i smågrisperioden, men det er store forskjeller mellom besetninger når det gjelder dødelighet. Hos den beste tredje­-
delen av besetningene rangert etter daglig tilvekst er det 0,7 prosent tap, mens den dårligste tredjedelen har dobbelt så stor dødelighet med 1,5 prosent. 

Store SPF-fordeler
Stadig flere har gått over til eller planlegger overgang til SPF helsestatus. I 2021 hadde 39 prosent av smågrisene i Ingris SPF-status. Daglig tilvekst hos SPF-besetningene var i gjennomsnitt 632 gram, mens de konvensjonelle besetningene lå 56 gram lavere med sine 576 gram per dag. Forskjellen i tilvekst per dag utgjør fem dager kortere framfôringsperiode i favør av SPF.

Fôrforbruket er langt lavere i SPF-besetningene enn i de besetningene med konvensjonell helsestatus. SPF-besetningene har et gjennomsnittlig fôrforbruk på 1,62 FEn per kilo tilvekst, som er 0,14 FEn lavere enn snittet for konvensjonelle besetninger som har 1,76 FEn per kilo tilvekst. Dødeligheten er 0,5 prosent lavere hos SPF sammenlignet med konvensjonell helsestatus.

Har du råd til ikke å registrere?
Ingris’ årsstatistikk viser enorme forskjeller mellom besetninger når det gjelder daglig tilvekst, fôrforbruk og dødelighet. Forskjellen i fôrforbruk mellom den beste og den dårligste tredjedelen av besetningene er 0,20 FEn per kilo tilvekst. Det er ca. 22 kg tilvekst per smågris, slik at forskjellene mellom grupper av besetninger utgjør ca. 4 kilo kraftfôr per smågris. Bruker du smågrisfôr til 6 kroner per kilo utgjør forskjellen i fôrforbruk ca. 24 kroner per smågris. Produserer du 3350 smågriser i året så blir dette 80 000 kroner i økte eller reduserte fôrkostnader. Det er bare 17 prosent av smågrisene som har registreringer i Ingris, slik at her har norske svineprodusenter et stort forbedringspotensiale. Registreringene tar ikke lang tid, og du kan få ut nøkkeltall for hver pulje slik at du kan gjøre forbedringer og måle resultater løpende. Vet du hvordan resultatene er for dine smågriser? 

 

Figurer og tabeller for denne artikkelen finner du i fagbladet Svin nr. 4-2022.