Stikkord

Økonomi

– Lukketheten har sin pris

Publisert: 27.01.2018 Oppdatert: 27.08.2018

– Vi skårer utrolig lavt som kjøttleverandører, og er faktisk dårligst i hele bransjen. Alle som produserer svinekjøtt bør bruke enhver anledning til å snakke om produksjonen sin. 

Lønnsomheten noe ned

Publisert: 27.01.2018 Oppdatert: 27.08.2018

Priser på slakt og smågris forventes i 1. halvår 2018 å ligge omtrent på samme nivå som i 2017. Selv om effektivitet-en har økt, antar vi at lønnsomheten reduseres som følge av kostnadsvekst.

Fôrregistrering i Ingris Tilvekst

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Her kommer en kort introduksjon til hvordan du kan komme i gang med fôrregistreringer i den nye tilvekstdelen som nå er lansert. 

Registrer 2017-tallene i februar

Publisert: 19.01.2018 Oppdatert: 19.10.2018

Er du ferdig med alle registreringer i Ingris for 2017? Siste frist for registreringer som skal med i årsstatistikken er 28. februar. Resultatene som beregnes er viktige for dere som driver med gris, og som dokumentasjon av norsk svineproduksjon.

«Grove brudd på konsesjonsreglene»

Publisert: 18.01.2018 Oppdatert: 18.10.2018

«Ulovlig driftsfellesskap, og systematisk og ulovlig overproduksjon av slaktegris». Det er dommen fra Fylkesmannen i Oppland etter å ha avdekket ulovligheter i kontroll av konsesjonsregelverket for husdyr. 

Lavere lønnsomhet

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Denne høsten er svinekjøttprisen cirka 1 kr lavere og smågrisprisen 50 – 60 kr lavere enn høsten 2016. Dette gir redusert lønnsomhet i svineproduksjonen, til tross for at effektiviteten i besetningene øker.