Stikkord

Økonomi

Kraftfôrprisen litt ned

Publisert: 06.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftfôrprisen er generelt uendret eller litt rimeligere enn for et år siden. Årsaken er sammensatt, men forklares med høy proteinprosent i norsk korn, mer lokale råvarer, lav soyapris, lav fettpris, gunstig valutakurs og kanskje mer konkurranse.

Her er Norges 23 griseslakterier

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Til tross for at grisen er landets klart største kjøtt produsent, like stor som storfe og sau til sammen, så er det flere slaktelinjer i Norge både for storfe og sau.

Mangler purka i ”Grising/ avvenningslista” ?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det hender at purker man trodde var tomme ved drektighetstest likevel viser seg å være drektige.Er de registrert tomme i Ingris, vil de ikke komme frem på f.eks ”grising/avvenningslista”.  

Hva kan du bruke nettet til?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web forbedres stadig

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web har hatt en jevn økning av medlemmer siden nyttår og har per dato over 600 brukere fordelt på purke og tilvekstdel.

In-Gris web godt mottatt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

In-Gris web har fått en svært god mottagelse blant norske svineprodusenter. Programmet som ble lansert i februar har allerede 160 brukere. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og raskt å bruke.