Stikkord

Økonomi

Mangler purka i ”Grising/ avvenningslista” ?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det hender at purker man trodde var tomme ved drektighetstest likevel viser seg å være drektige.Er de registrert tomme i Ingris, vil de ikke komme frem på f.eks ”grising/avvenningslista”.  

Hva kan du bruke nettet til?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web forbedres stadig

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web har hatt en jevn økning av medlemmer siden nyttår og har per dato over 600 brukere fordelt på purke og tilvekstdel.

In-Gris web godt mottatt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

In-Gris web har fått en svært god mottagelse blant norske svineprodusenter. Programmet som ble lansert i februar har allerede 160 brukere. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og raskt å bruke.

Et enkelt nyttårsforsett for bedre økonomi

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Prisutviklingen for gris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det forventes ikke at avtalt prisutvikling for svinekjøtt kan tas ut.