Stikkord

Økonomi

Sju om 2007

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Svin har spurt sju svinebønder om markedssituasjonen vi nå ser ut til å få i 2007. De er stort sett enige om å følge tiltak fra markedsregulator, men flere tviler på om det er nok. Purkeslakting, kvoter eller kontraktproduksjon foreslås.

Det økonomiske presset fortsetter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det økonomiske presset for svineprodusentene vil fortsette. Selv om markedssituasjonen totalt sett kan bli noenlunde brukbar for 2006, så blør svinebøndene i form av høye reguleringskostnader og presset oppgjørspris.

Fri import av svinekjøtt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Etter den administrative nedsettelsen av tollsatsen til 9 kroner kiloen, er det nå i praksis fri import av svinekjøtt. Men det betyr ikke at det flommer svinekjøtt inn over grensene.

Marked til besvær

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvins styre har diskutert markedssituasjonen på alle styremøter siden sist sommer. Med bakgrunn i diskusjon med fylkeslagslederne har styret valgt å ikke gå inn for purkeslakting.

Tøff start på det nye året

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Året begynner med en smågrispris som er 180 kroner lavere enn den vi hadde i januar i fjor. Avregningsprisen på slakt er kr 3,34 lavere per kg og vi har nå ei omsetningsavgift på kr 2,40 mot 60 øre i januar i fjor.

In-Gris Web tips

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018