Stikkord

Økonomi

Kraftfôrpriser – opp 30 til 45 øre

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftfôrprisene øker. Økningen er minst i Rogaland og størst på Østlandet og i FK Agri.

Selger livsverket

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Sigurd Langfors og Kristin Lorentzen har avlsbesetning på gris i Leirfjord, Helgeland. Langfors har også vært en nøkkelperson for at nettopp Helgeland ligger på topp i resultater i grise-Norge. Men nå selger de gården.

Litt bedre lønnsomhet i slaktegrisproduksjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er håp om svak bedring av lønnsomheten i slaktegrisproduksjon. Dekningsbidraget per slaktegris kan komme opp i cirka 240 kroner etter jul, vel og merke hvis smågrisprisen ikke blir høyere enn 590 kroner.

Der butikken tar seg av bøndene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nesten alle engelske bønder er sterkt integrert med dagligvarekjedene gjennom avtaler og kontrakter. Ikke minst gjelder dette på fjørfe- og svinekjøttsektoren. Prisene avtales mellom kjede og bonde.

In-Gris web – tips

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten «Kullresultater – detaljer» viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.