Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

Ny purkeoversikt i Ingris

Purkeoversikten gir status for alle purker i besetningen på dagens dato. Dersom registreringene i Ingris er ajour vil denne være et speilbilde av situasjonen i grisehuset. I disse dager kommer en ny versjon av purkeoversikten i Ingris. 


Av Mari Langaker, Ingriskonsulent

Dette inngår som en del av den stegvise omskrivingen av Ingris purkedel. Her kommer en liten smakebit på hva den omtrentlig inneholder per nå. 

Mer visuell
Oversikten deler puljene og purkene inn i 4 kategorier: Rekrutter – Ubedekte – Bedekte – Diegivende. Du ser hvor mange purker som inngår både per kategori og per pulje. Hver pulje har en egen farge, og alle purkene i samme pulje har også den samme fargen. Standardvisningen av oversikten er at du ser den på puljenivå, men du kan også velge å vise purkene enkeltvis.

Opprettelse av puljer og registrering av purker inn i puljer skjer som før i gammel purkedel. 

Oversikt og detaljer
Oversikten er litt dynamisk slik at om du klikker på enten ei pulje eller ei purke, så vil hele kategorien utvide seg og du får frem litt mer informasjon, bl. a så varsler vi neste forventede hendelse med dato. Og dersom datoen er passert, markeres dette med en rød trekant. Informasjon som brukes i beregning av forventede hendelser hentes fra plantall i gammel purkedel. 

Om du klikker på pilsymbolet foran hele pulja, vil alle purker som tilhører pulja vises. 

Søkemuligheter
Øverst i oversiktsbildet finnes et søkefelt hvor du kan søke på individnr på purkene i oversikten. Du kan søke opp flere spesifikke purker ved å liste opp numrene med komma imellom.

Påminnelser
Vi har tatt med et utvalg av varslene/påminnelsene fra den gamle versjonen og gjort det mulig å velge hvilke av dem man vil ha med i sin oversikt. Klikk på tannhjul-symbolet. Du kan også filtrere på disse varslene slik at du kan få opp kun dyr som er aktuelle for brunstkontroll for eksempel. Klikk på filter-symbolet. Og kanskje har du idèer til andre relevante ting som hadde vært nyttig å få inn? 

Purkekort – gammelt og nytt
Purkene skal etter hvert også få et nytt purkekort. Per nå linkes man til purkekort i gammel versjon om man klikker på purkas individnr. Om du klikker på pilsymbolet for ei enkelt purke, vil du få opp et mini-purkekort med basisinfo om avstamming. Tanken her er å vise info som er nyttig å ha lett tilgjengelig, og så vil vi gradvis og bit for bit gjøre om hele purkekortet til å fremstå i ny drakt. 

Registreringer
Vi har også så vidt begynt å se på hvordan man skal kunne velge purker (huke av) i oversikten for så å ta de aktuelle purkene med inn i et registreringsbilde. På sikt skal man kunne huke av for hvert enkelt individ, på puljenivå, per kategori, og alle purker som er søkt frem. NB! Inntil videre skjer alle registreringer i den gamle purkedelen. Vi vil jobbe videre med å lage nye versjoner av registrerings­bildene utover i 2020. En snarvei til de gamle registreringsbildene finner du om du klikker på Registreringsknappen øverst til høyre i oversikten. 

Tips og en oppfordring
Det er også laget et generelt individsøk skal være tilgjengelig i alle skjermbilder i den nye versjonen. Klikk på ­bokstaven «i» på tastaturet eller på «forstørrelsesglasset» på liten skjerm for å få opp søkeruten. Her kan du søke på både innmeldte og utmeldte purker som har vært i din besetning.

Purkeoversikten er også tilpasset mindre skjermer slik at du har den tilgjengelig på mobil.

Den gamle versjonen vil også ligge tilgjengelig inntil videre, men vi ønsker svært gjerne at dere tar i bruk den nye purkeoversikten og gir oss tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke.