Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Stikkord:

Ingris 2019

De beste imponerer

Resultatene hos de beste besetningene i Ingris imponerer. Det er alltid spenning knyttet til hvem som har oppnådd dem. På årets lister er det både nye navn og kjenninger som holder toppnivå. 


Solveig Kongsrud, Norsvin

 

En ny milepæl er nådd når vi for første gang har besetninger i Norge som avvenner over 35 grisunger per årspurke. På lista over de beste besetningene med purker i Ingris 2019 har alle besetningene på de tre øverste plassene mer enn 35 beregna avvente per årspurke. 

Øverst på lista
Beste av alle er Kjell Skuterud fra Ås med imponerende 35,8 beregna avvente per årspurke (tabell 1). ­Skuterud har vært blant de beste i en årrekke, og gikk også helt til topps for noen år siden. Kjell Skuterud har for­bedret resultatet med 4,3 beregna avvente per årspurke i forhold til 2018. Purkene til Skuterud har svært store kull med 16,2 levendefødte og 0,9 dødfødte i gjennomsnitt per kull. Med svært god overlevelse og lavt tap på 5,6 prosent så avvennes det i gjennomsnitt 15,3 griser per kull. Med en grisingsprosent på 91,5 og 5,6 tomdager per kull blir det 2,33 kull per årspurke i snitt hos Skuterud. Det er kun 20,9 prosent førstekull i besetningen, så det vitner om at purkene hos Skuterud er svært holdbare. Inngrisingsalderen er i gjennomsnitt 334 dager, og når en regner seg tilbake vil det si at purkene er ca. sju måneder når de bedekkes første gang. Skuterud har innkjøps­rekruttering og 100 % TN70-purker som bedekkes med duroc. 

Andreplass
På andre plass finner vi Cathrine Nesvik og Nils Terkelsen fra Grimstad med 35,4 beregna avvente per årspurke. Dette er en nykommer på lista over de beste besetningene. Nesvik og Terkelsen har 15,1 levendefødte, 0,7 dødfødte og 13,3 avvente per kull. Med 10,9 tomdager per kull og en grisingsprosent på 91,4 blir det 2,32 kull per årspurke i gjennomsnitt. Sørlands­besetningen har SPF helsestatus etter en omlegging for et par år siden.

Tredjeplass 

Nummer tre på lista er Mære Landbruksskole med 35,2 beregna avvente per årspurke. Mære var en av fjorårsvinnerne for purker, og har forbedret resultatet med 1,5 gris per årspurke siste året. På Mære Landbruksskole er det i gjennomsnitt 15,8 levendefødte og 0,9 dødfødte og 14,3 avvente per kull. Landbruksskolen har siste året senket tapet i dieperioden med 1,7 prosentpoeng til 9,7 prosent. Mære har svært gode reproduksjonsresultater med 96,4 i grisingsprosent og 4,8 tomdager per kull, og dermed ender skolen på 2,38 kull per årspurke. Når det er 4,5 dager fra avvenning til bedekning og alder ved avvenning er 32 dager, lar det seg nesten ikke gjøre å bli bedre på reproduksjon. Slike toppresultater er spesielt imponerende når det er snakk om en landbruksskole.

27,9 i gjennomsnitt
Gjennomsnittsresultatene for purkebesetninger i 2019 er 27,9 beregna avvente per årspurke, 14,5 levendefødte og 12,7 avvente per kull, 12,7 prosent dødelighet i dietida, grisingsprosent på 84,8 og 2,20 kull per årspurke.

Purkebesetningene er rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per årspurke» som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første bedekning fram til avvenning og utrangering etter siste kull. 

Tabell 1: Beste besetninger med purker i Ingris 2019

 

// Utrolig fôrutnyttelse

Håkon Friestad fra Orre har beste besetning med smågrisregistreringer (Tabell 2). 

Friestad har hatt gode resultater tidligere også, men 2019 er første gang han topper lista for smågris. Siste året har Rogalandsbesetningen tatt steget fra niende til første plass. Besetningen til Friestad utmerker seg med ekstremt god fôrutnyttelse på 1,46 FEn per kilo tilvekst. I tillegg har smågrisen svært god tilvekst med 661 gram per dag, og 32 fôrdager fra 11,0 til 32,3 kg. Det er svært god overlevelse hos smågrisen til Friestad når det kun er 0,2 prosent dødelighet i smågrisperioden. Besetningen har konvensjonell helsestatus, men det fortelles at helsestatusen er svært god og på tilnærmet SPF-nivå. Totalt oppnår vinnerbesetningen 355 poeng i rangeringen.

 

Med 1,46 FEn per kilo tilvekst er Håkon Friestad best i smågrisklassen.

 

Flere er gode
Videre nedover på smågrislista har vi tidligere vinnerbesetninger på rekke og rad. Nest best på smågris i 2019 er Håvard Ringnes fra Kløfta med 352 poeng. Hos Ringnes har smågrisen en daglig tilvekst på 669 gram, fôrutnyttelsen er på 1,51 FEn per kilo tilvekst, og dødeligheten er på 0,2 prosent. Ringnes som har SPF-gris har vært blant de med best besetning i en årrekke, og var beste besetning med smågris i 2017.

Tredje beste smågrisbesetningene har Elisabeth og Harald Gropen fra Rudshøgda med 347 poeng. Denne besetningen gikk helt til topps i 2016, og har vært blant de beste mange ganger. I 2019 har smågrisen til Gropen en daglig tilvekst på 712 gram, et fôrforbruk på 1,61 FEn per kilo tilvekst og 0,3 prosent dødelighet. Også hos Gropen er det snakk om SPF helsestatus.

585 gram daglig tilvekst
Gjennomsnittsresultatene for alle besetninger med smågris i 2019 er 585 gram i daglig tilvekst, 1,73 FEn per kilo tilvekst i fôrforbruk og 1,1 % dødelighet.

Rangeringen av besetningene med smågris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 prosent av besetningens årsproduksjon av smågris.

Tabell 2: Beste besetninger med smågris i Ingris 2019

 

// Pallplassene for slaktegris

Det er bare å ta av seg hatten for John Harald Johnsen fra Nesna, som har beste besetning med slaktegris for sjette gang (Tabell 3). 

I 2019 oppnår slaktegrisbesetningen fra Nordland 497 poeng. Denne poengsummen baserer seg på produksjonsresultatene som viser 1206 gram i daglig tilvekst, 2,28 FEn per kilo tilvekst, 0,4 prosent dødelighet og en kjøttprosent på 62,2. Slaktegrisen til Johnsen har i gjennomsnitt 68 fôr­dager fra innsett til slakting. Johnsen har SPF-gris med rasekombinasjonen landsvin mor og duroc far fra en fast smågrisleverandør.

 

For sjette gang har John Harald Johnsen beste besetning med slaktegris.

 

Monica Bratland og Cato Aarsland fra Varhaug inntar andreplassen for slaktegris med 482 poeng. Her er det snakk om en foredlingsbesetning med land­svin og SPF helsestatus. Det er første gang vi har en foredlingsbesetning som fører Ingris helt ut fra purker til slaktegris, og det er moro å se at de unge svineprodusentene fra Jæren lykkes. Slaktegrisene hos Bratland og Aarsland vokser 1077 gram per dag, har en fôreffektivitet på utrolige 2,15 FEn per kilo tilvekst, har en dødelighet på tre prosent og kjøttprosenten er på 63,0.

På tredje plass finner vi Halvdan ­Nyjordet Pedersen og Iris Mehus, også de fra Nesna i Nordland. Besetningen får gris fra samme lokale smågrisleverandør som Johnsen, nemlig Sissel og Trond Mehus. SPF-slaktegrisen hos Pedersen og Mehus har en daglig tilvekst 1192 gram, et fôrforbruk på 2,38 FEn per kilo tilvekst, kjøttprosenten er på 61,4 og dødelig­heten er på 0,8 prosent.

1051 gram tilvekst i snitt
Gjennomsnittet for slaktegrisbesetningene i Ingris for 2019 er 1051 gram i daglig tilvekst, 2,65 FEn per kilo tilvekst i fôrutnyttelse, 60,4 i kjøttprosent og 1,7 prosent dødelighet.

Rangeringen av besetningene med slaktegris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 % av besetningens årsproduksjon av slaktegris.

Tabell 3: Beste besetninger med slaktegris i Ingris 2019

 

// Fjerde gangen beste satellitt

Jan Tore Mortveit og Linn Skretting fra Skjold er beste satellitt i purkering i 2019 med 919 poeng per kull (tabell 4). 

Besetningen er satellitt i Nes Purkering. Dette er en besetning som leverer gode resultater år etter år. Dette er fjerde gangen besetningen fra Skjold klatrer helt til topps blant satellittene, og de har vært på lista over de beste besetningene i mange år. Hos Mortveit og Skretting er det i gjennomsnitt 16,2 levendfødte per kull, 1,1 dødfødte per kull og 14,5 avvente per kull. Tapet av spedgris i dieperioden er på 10,3 prosent, og totaldødeligheten inkludert de dødfødte er 15,8 prosent.

 

Linn Skretting og Jan Tore Mortveit har vært beste satellittbesetningsdrivere hele fire ganger.

 

Nest beste satellitt er 2018-vinnerene Sofie Vestersjø og Tom Dyrskog fra Årdal i Ryfylke. Besetningen som oppnår 911 poeng per kull er også satellitt i Nes Purkering. Purkene hos Vestersjø og Dyrskog får i gjennomsnitt 16,9 totalfødte, og 15,9 av disse er levendefødt. Tapet i dieperioden er lave 8,6 prosent, slik at det avvennes 14,4 ­griser per kull. Totaldødeligeten fram til avvenning inkludert de dødfødte er 14,3 prosent.

Bernhard Honnstad fra Surnadal er nummer tre blant satellittene i purkeringer med 843 poeng. Honnstad har vært satellitt i Rypdal Purkering. Resultatene hos Honnstad viser 16,8 levendefødte per kull, 0,8 dødfødte per kull. Totaldødeligheten inkludert de dødfødte er på 18,0 prosent, men tapet i dieperioden isolert er 13,5 prosent. I gjennomsnitt avvenner purkene hos Honnstad 14,4 griser per kull.

Gjennomsnittsresultatene for satellittene er som beskrevet for purkeringene.

Rangeringen av satellittene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80 %, totaltap fram til avvenning vektlagt 10 % og antall levendefødte per kull vektlagt 10 %. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter (purkeringer) er basis og ­tilsvarer null poeng.

Resultater i enkeltbesetninger er konfidensielle. Derfor er alle de beste besetningene som er vist her kontaktet, og de har gitt sitt samtykke til at deres resultater offentliggjøres.

 

Tabell 4: Beste satellitter i purkeringer i Ingris 2019

 

// Gode purkeringer i Gudbrandsdalen

Som flere ganger før er Aura Gris, med navet i Skjåk i Gudbrandsdalen, beste purkering samlet sett (Tabell 5). 

Purkeringen har i gjennomsnitt 31,3 beregna avvente per årspurke, 14,4 levendefødt per kull, 13,3 avvent per kull og 2,32 kull per årspurke. Videre på lista følger Rompa Purkering med nav på Øyer, og Brekkå Purkering fra Varhaug med henholdsvis 31,2 og 29,9 beregna avvente per årspurke.

Gjennomsnittsresultatene i purkeringene er 28,7 beregna avvente, 14,9 levendefødte og 12,8 avvente per kull, 14,3 prosent dødelighet fra fødsel til avvenning, og når de dødfødte medregnes er totaldødeligheten 20,3 prosent.

Purkeringer er på samme måte som andre besetninger med purker rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per årspurke».

Tabell 5: Beste purkeringer i Ingris 2019