Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord:

Lønnsomheten går ytterligere ned

Lønnsomhetskalkylen for 2017 viste en nedgang i lønnsomheten sammenlignet med 2016, til tross for lavere fôrforbruk hos slaktegris og flere avvente per årspurke. Men lønnsomhetsnedgangen fortsetter i 2018.


av Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

Hovedårsaken til svakere lønnsomhet i 2017 var redusert svinekjøtt- og smågrispris. I 2018 går lønnsomheten ytterligere ned på grunn av overproduksjonen som gir prisnedgang på smågris og slakt, men også som følge av fôr­priser. Det blir spesielt lave deknings­bidrag for den slaktegrisen som ble innkjøpt før prisnedgangen i februar, og som leveres etter 2. april.

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer noroctillegget. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.

Puljetillegg, kvantumstillegg, Edelgristillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.
I prisen på slakt som oppgis i tabellen er Edelgristillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Godtgjørelse for redusert slaktevekt inngår heller ikke i prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningen.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.