Stikkord

Økonomi

Appell fra 550 svineprodusenter

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Drøyt 550 svineprodusenter samlet seg om en felles appell til landbruks- og matdepartementet i forbindelse med svinekongressen «Stolt av det!» under Gris i ´13 på Hamar 14. og 15. november.

Matindustrien i positiv utvikling

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Matindustrien har de siste årene hatt en sterkere utvikling enn øvrig industri og har økt sin betydning. Men kjøttindustrien sliter med lønnsomheten.

Betjeningsevne og person vurderes

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Sikkerhet er ikke lenger like viktig når bankene låner ut penger. – Vi ser mer enn før på hvilken betjeningsevne låntager har, i tillegg til personlige egenskaper eller hvordan et firma ledes, sier John Retzius i Sparebanken Hedmark.

– Satellittenes ve og vel viktigst

Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Vår overordnete holdning er av moralsk art. Vi føler ansvar for å bidra til løsninger for den enkelte satellittbesetningen, sier regionsjef Torgeir Erfjord i Nortura Vest.

Sanner trakk MEI-anken

Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Staten tapte som kjent saken mot Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) i Borgarting lagmannsrett. Staten anket først saken den 18. oktober, men kommunal- og moderniseringsministeren har nå trukket anken tilbake.

Reguleringslagrene redusert

Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ved utgangen av uke 42 lå det 2 178 tonn svinekjøtt på reguleringslagrene. Dette er 1358 tonn mindre enn til samme tid i fjor. Og tilførslene av svinekjøtt holder seg fortsatt lavere enn salget.