Stikkord

Økonomi

Påstandene kommer bestandig i forbindelse med overproduksjon. I denne artikkelen vil vi si litt om hvordan prognosene lages, analysere hvordan de har stemt, og diskutere hvordan analysene kan bli enda

Strammere tider i svensk svineproduksjon får også industrimessige konsekvenser. Både i nord og i sør er det nå tegn til at grensene mellom privateide og samvirkeorganiserte slakterier blir mer og

Grisen har blitt stadig viktigere i Fatlands virksomhet. I fjor slaktet det private kjøttkonsernet 15 500 tonn griser av en total slaktemengde på 26 900 tonn. Det betyr at grisen

Slakting, skjæring og foredling av svin- og storfekjøtt koster mer enn tidligere. Bøndene får mindre utbetalt, mens handelen har litt mindre marginer.

Hos Annbjørg og Knut Erik Holmsen i Rakkestad satses det på slaktegris ved siden av korn, entreprenørvirksomhet og brente mandler.

Hermansen på Sele i Klepp hadde 95 tonn mjølkekvote og ledig spredeareal. Dermed ble det nytt slaktegrishus.