Stikkord

Økonomi

Produksjonsregulering koster 20 kroner kiloen

Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det koster om lag 20 kroner kiloen å produksjonsregulere overskudd av svinekjøtt vekk. I tillegg kommer eksporttap, samt økte bevilgninger til sterkere markedsføring av svinekjøtt.

Gilde + Prior – viktigst for fjørfe

Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svin har spurt tre produsenter med både svin og fjørfe hva de mener om Gilde- Priorfusjonen. Ingen er direkte negative, men de tror fusjonen er viktigst for fjørfeproduksjon. De tror også at en fusjon nå kan være strategisk riktig.

Jæren Smak lanseres til sommeren

Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mye gris på gang – glem målprisen i år

Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er mye gris på gang i 2006. Seminstatistikkfeil fra Norsvin gjorde at prognosene for 2006 måtte justeres en gang til. Nå ventes et overskudd av svinekjøtt på 8300 tonn før tiltak settes inn. Og seminsalget økte i januar.

Swedish Meats er ikke fornøyd

Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Store krav til brukervennlighet

Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En del produsenter, rådgivere og In-Grisadministrasjonen har siden nov. 2005 jobbet med utprøving av testversjonen av programmet In-Gris web. Etter hvert faller stadig flere brikker på plass, og en første versjon er snart klar.