Stikkord

Økonomi

Hos Annbjørg og Knut Erik Holmsen i Rakkestad satses det på slaktegris ved siden av korn, entreprenørvirksomhet og brente mandler.

Hermansen på Sele i Klepp hadde 95 tonn mjølkekvote og ledig spredeareal. Dermed ble det nytt slaktegrishus.

Slaktegrisproduksjon målt etter dekningsbidrag blir mest lønnsomt i Rogaland. Årsaken er utstrakt bruk av myse og lave fôrkostnader.

Kyllingmarkedet er fortsatt i vekst, totalt sett. Men også kvalitetsmessig skjer det ting med kyllingen. Prior har nå sikret seg Spesialitetgodkjenning av Matmerk for Livéchekyllinger. Dette er kyllinger som får

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Overskuddet er rimelig akseptabelt dersom målet er å være tilnærmet selvforsynt med svinekjøtt gjennom hele året.

En kan ikke annet enn å la seg imponere over hva svineprodusentene i Rogaland får til. Siste helga i juli gikk Gladmatfestivalen av stabelen for fjerde gang. Og der stilte