Stikkord

Økonomi

Forbrukerne har vært nokså tause. Representanter for dagligvarebransjen har vært positive, og det samme har fjørfeprodusentene. Gildes eiere sier at de tror at fusjonen er bra på sikt.

Det koster om lag 20 kroner kiloen å produksjonsregulere overskudd av svinekjøtt vekk. I tillegg kommer eksporttap, samt økte bevilgninger til sterkere markedsføring av svinekjøtt.

Svin har spurt tre produsenter med både svin og fjørfe hva de mener om Gilde- Priorfusjonen. Ingen er direkte negative, men de tror fusjonen er viktigst for fjørfeproduksjon. De tror

Det er mye gris på gang i 2006. Seminstatistikkfeil fra Norsvin gjorde at prognosene for 2006 måtte justeres en gang til. Nå ventes et overskudd av svinekjøtt på 8300 tonn