Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

345 avtaler om forebyggende helsearbeid


345 avtaler om forebyggende helsearbeid

 

Det var registrert 345 avtaler om forebyggende helsearbeid i norske svinebesetninger ved utgangen av 2004. Det finnes nok en god deler flere svineprodusenter som har inngått tilsvarende avtale med fast veterinær, men hvor slakteriet ikke er part i avtalen, skriver Helsetjenesten for svin i sin årsberetning. I noen områder fungerer ordningen godt, i andre dårligere.