Publisert: 18.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stor framgang i kjøttprosent

Norsk gris er i rivende utvikling. På 10 år har kjøttprosenten økt med snaut tre prosentpoeng. Gjennomsnittsgrisen har nå 2,3 kg mer kjøtt på kroppen.


Stor framgang i kjøttprosent

Norsk gris er i rivende utvikling. På 10 år har kjøttprosenten økt med snaut tre prosentpoeng. Gjennomsnittsgrisen har nå 2,3 kg mer kjøtt på kroppen.

 

I Norge slaktes det årlig ca. 1,4 millioner slaktegris. Uten framgangen i løpet av disse 10 årene ville svineprodusentene ha tapt cirka 8 millioner kroner årlig i utbetalingspris.

Statistikk fra Fagsenteret for kjøtt omhandler all slaktet gris i Norge. Figur 1 viser utviklingen helt tilbake fra 1989.

 

FÆRRE FETE GRISER

Hittil i år (juni 2005) har grisene 57 % kjøtt på kroppen, mens grisene som ble slaktet i 1996 i snitt hadde 54,1 % kjøtt. Vi ser også tydelig at det er langt mindre spredning i kjøttprosent blant dagens griser, og at antall feite griser er sterkt redusert. I 1996 hadde hele 66 % av grisene under 56 % kjøtt, mens vi i dag kun har 24 % i disse gruppene.

Økningen i kjøttprosent er et resultat av flere forhold. Svineprodusentene er blitt dyktigere og mer profesjonelle i framfôring av slaktegrisen. Norsvins avlsarbeid er svært vesentlig for denne framgangen, parallelt med at svinefôrets innhold har forandret seg etter hvert som grisen har fått endret sine krav.