Publisert: 18.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grensene mellom samvirke og private viskes mer og mer ut

Strammere tider i svensk svineproduksjon får også industrimessige konsekvenser. Både i nord og i sør er det nå tegn til at grensene mellom privateide og samvirkeorganiserte slakterier blir mer og mer uklare.


Grensene mellom samvirke og private viskes mer og mer ut

Strammere tider i svensk svineproduksjon får også industrimessige konsekvenser. Både i nord og i sør er det nå tegn til at grensene mellom privateide og samvirkeorganiserte slakterier blir mer og mer uklare.

 

I nord-Sveriges Norrland illustreres utviklingen godt. Her har Nyhléns Chark AB og Hugosons blitt enige om å slå sammen selskapene sine til ett felles foretak med en omsetning på cirka en halv milliard svenske kroner og om lag 270 ansatte. Selskapet skal hete Nyhléns og Hugosons Chark AB, og eies med halvparten av hvert av de to gamle selskapene, skriver det svenske bladet Gris.

 

DOMINERENDE

Det er det svenske kjøttsamvirket Swedish Meats som står bak det ene selskapet (Nyhléns), og privatmannen og nord-Sveriges grisekonge Michael Hugoson (Alviksgården) som står bak det andre. Michael Hugoson er også kjent som gjenvalgt styreleder i Avelspoolen, hvor de svenske privatslakteriene sammen med Norsvin eier like stor del hver. De svenske konkurransemyndighetene skal nå si sitt, men inntil videre er det meningen at Hugoson skal ha ledelsen av den daglige drifta i det nye selskapet med Swedish Meats toppsjef Peter Rasztar som styreleder.

Nyhléns er i dag sterkest i den søndre delen av Norrland, mens Hugosons virksomhet er sterkest i den nordre delen. På denne måten vil de to selskapene utfylle hverandre i det nye, og forhåpentligvis danne grunnlag for enda mer rasjonell drift. Men det spørs hva de svenske konkurransemyndighetene sier. For det nye selskapet blir svært dominerende i landsdelen. Hvis det beholder dagens markedsandeler, vil det sitte med 90 prosent av griseslaktene og 80 prosent av storfeslaktene.

 

VANSKELIG

Også i sør har det lenge vært en vanskelig diskusjon mellom slakterier som KLS og Ystad.

Gjennom vårt eget blad Svin vet vi fra før at harmoniseringen av det nye samarbeidet mellom Quality Genetics (Swedish Meats’ avlsselskap) og Norsvin er godt i gang med sikte på felles operativt avlssamarbeid om landsvin og yorkshire fra nyttår. Vi vet også at Norge i høst får sin første hampshire- besetning. De private norske slakteriene blir dermed en forlenget arm av QGs avlsarbeid på hampshire. Det er derfor mange kort i spill i Sverige i øyeblikket, og 2006 blir trolig et svært spennende år sett med både svenske og norske svineprodusenters øyne.