Stikkord

Økonomi

Kvinner og eldre er mest villig til å betale mer for økologisk mat, viser ny undersøkelse.

Prisen vil gå noe ned i forhold til målpris, men omsetningsavgiften går trolig også litt ned. Det ventes derfor stabile prisforhold utover våren. Men i januar stiger kanskje fôrprisene med

– Det blir enklere å sette i gang med In-Gris web-programmet etter kurset, mente kursdeltakere i Midt-Norge Slakteri. Flere nyttige tips gjør registreringen lettere å lære.

Ingris web utvides nå med spesialrapporter med detaljanalyser for enkeltresultater. Analysene for omløp og tomdager er allerede klare for bruk. I spesialrapportene på web’en får du resultatene både i tabeller

Danskene biter seg grundig fast i sør-svensk svineproduksjon gjennom kjøpet av Ugglarps og KLS.