Stikkord

Økonomi

Vektnivået for slaktegriser passerte 79 kilo per uke 29. Dette er hele seks kilo høyere enn til samme tid i fjor, da slaktevekta lå litt over 73 kilo.

Gode priser, lav omsetningsavgift, høye slaktevekter og merkbar økning i tilleggsytelsene. Dette gir dekningsbidrag som gjør det atskillig hyggeligere å være svineprodusent i år enn i fjor.

Det er fort gjort å gjøre feil. Det gjelder også ved bruk av dataverktøy. Poenget er at det må være enkelt å få rettet opp feil, og det er tilfelle

Produksjonsrapporten for purker i In-Gris har to nøkkeltall for produksjonen per årspurke – både «beregna avvente» og «avvente ». Begge sier noe om effektiviteten, men det er bare «beregna avvente

In-Gris er et viktig verktøy for å sikre gode prognoser for svineproduksjonen i Norge. Men fortsatt er det en utfordring at for få svineprodusenter sender inn dataene sine.

Nortura venter at veksten i svinekjøttsalget flater ut i 2008, og den siste prognosen antyder 4000 tonn økning i tilførslene av svinekjøtt. Det gir forhåpentligvis mindre underdekning.