Stikkord

Økonomi

Kjøttbransjen innfører 1. juli i år tre kroner i trekk per kilo slakt dersom produsenten ikke er tilsluttet Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Dette er en felles bransjeordning som gjelder Nortura

Alle som bruker data vil ha god nytte av å bruke tastaturet på en effektiv måte. Unngå i størst mulig grad å flytte hånda bort fra tastaturet for å klikke

Danske purkeresultater viser en stigning i antall avvente per kull og beregna avvente per purke. I tillegg er dødeligheten hos avvente griser redusert med 0,6 prosentenheter.

Kjøttmarkedet har tatt helt av i 2007. Veksten i engrossalget av svinekjøtt er hele 8% større hittil i år enn i fjor. Baksiden av medaljen er at importen av svinekjøtt

Bestiller du inseminasjon uten å ringe til inseminøren? Blir det gammeldags å gå i banken for å betale regninger?

I høst vil en del smågrisprodusenter bli spurt om deres forhold til In-Gris og annen dataregistrering av svineproduksjonen.