Stikkord

Økonomi

Svinekjøttproduksjonen i EUs 27 medlemsland økte til 22,14 millioner tonn i fjor. Det er en økning på 1,3 prosent. Men framover mot 2014 vil fjørfekjøttet by svinekjøttet på tøffere konkurranse

Kjøttbøndene har svart på tiltale. De har svart på den sterke økningen i salget av svinekjøtt ved å øke produksjonen betydelig. Hittil i år er det produsert hele 10 prosent

Finske HK Scan ble virkelig kjent for oss nordmenn gjennom oppkjøpet av Swedish Meats’ slakterivirksomhet i fjor. Selskapets administrerende direktør, Kai Seikku, sier til Svin at børsnoteringen la grunnlaget for

Uten prisøkning på slaktet, vil dekningsbidraget per slaktegris reduseres til ca 150 kr i mai/juni. Dekningsbidraget første halvår vil dermed ligge ca 100 kr lavere enn gjennomsnittet i 2007. Økte

Når dette leses er utfallet av vårens jordbruksforhandlinger kjent. Her kan du lese hva jordbrukets og statens forhandlingsutvalg mente om grisen i sine opprinnelige krav og tilbud.