Stikkord

Økonomi

Salget av svinekjøtt er fortsatt sterkt. Ved utgangen av uke 11 var det solgt seks prosent mer svinekjøtt (engrossalg) enn til samme tid i fjor. Salget overstiger forventningene i årets

Mindre storfe og sau, mer gris, hard konkurranse. Alle slakteriene går i pluss, men Furuseth og Prima gjorde det best i 2007.

Det er ingen stor uenighet mellom samvirkeorganisasjonene og Norges Bondelag foran vårens jordbruksforhandlinger. Alle er enige om at det trengs et forhandlingsresultat som er vesentlig bedre enn i fjor på

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) vil fjerne målprisen på svinekjøtt. Det vil føre til at bøndene kan ta ut høyere priser i markedet, noe som i seg selv ikke er

For å sikre innsamlingen av produksjonsdata til den sentrale Ingrisbanken får du fortsatt godtgjort hvis du bidrar med tallene dine. Det gjelder både smågris- og slaktegrisprodusenter.