Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktegrisprodusentene taper noe terreng

Ved starten av 2008 har vi salgspriser på smågris som er cirka 300 kroner høyere enn på samme tid i fjor. Den gode markedssituasjonen for svinekjøtt og økte tilleggsytelser gjør at kombinertprodusentene nå får cirka fire kroner mer betalt per kilo svinekjøtt sammenlignet med i begynnelsen av 2007.


Slaktegrisprodusentene taper noe terreng

Ved starten av 2008 har vi salgspriser på smågris som er cirka 300 kroner høyere enn på samme tid i fjor. Den gode markedssituasjonen for svinekjøtt og økte tilleggsytelser gjør at kombinertprodusentene nå får cirka fire kroner mer betalt per kilo svinekjøtt sammenlignet med i begynnelsen av 2007.

 

Dette gir, til tross for økte fôrpriser, dekingsbidrag på mer enn 11 000 kroner per årspurke i smågrisproduksjon, og i overkant av 17 000 per årspurke i kombinertproduksjon. Priser og marked Per uke 7 lå salget av svinekjøtt én prosent over sammenlignbare uker i fjor, mens produksjonen hadde økt med tre prosent. Siste fem uker lå dekningsprosenten for ferskvare fortsatt lavt på rundt 70 prosent. Så langt i år er det importert ca. 300 tonn svinekjøtt på WTO-kvote.

Prisen på svinekjøtt er for øyeblikket 33 øre under målpris, men så langt i avtaleåret ligger vi 24 øre over målpris. Det betyr at prisen må ligge noe under målpris en stund til for at vi skal komme ut likt med målpris året sett under ett. I Grisebørsen har vi regnet med at svinekjøttprisen øker med ca 20 øre per kg i slutten av april. Smågrisprisen gikk opp med 20 kr fra 28. januar. Salgsprisen på smågris inkludert tilleggsytelser ligger dermed i februar ca. 300 kr høyere enn på samme tid i fjor. Med omsetningsavgift på bare 30 øre per kg, og bortimot målprisuttak, ligger svinekjøttprisen i februar ’08 ca. 3,60 kr høyere enn februar ’07. I tillegg kommer økningen i tilleggsytelser til kombinertprodusenter som utgjør en ytterligere prisøkning på ca 60 øre per kg i samme periode.

 

Dyrere kraftfôr

Kraftfôrprisene er nå betydelig høyere enn i fjor. Prisen på Format Norm økte med fire øre per fôrenhet fra desember til januar, og neste måned med tre øre, slik at prisforskjellen i februar 2008 til samme måned i 2007 er hele 19 øre. Fôrprisen som oppgis i tabellen her er en vektet pris på Format Norm ut i fra priser de tre siste månedene, og den vektede prisen i februar ’08 er 16 øre per fôrenhet høyere enn februar ’07. Sammenlignet med i fjor ligger nå prisen på Format Die 12 øre per fôrenhet høyere, og Kvikk 17 øre over samme tid i fjor. Denne prisøkningen gir en kostnadsvekst på henholdsvis 1201 kr og 364 kr i kombinert- og smågrisproduksjon. I slaktegrisproduksjon fører prisøkningen på fôr til 39 kr i økt kostnad. I kalkylen har vi også lagt inn økningen i sædpris på 10 kr per dose. Dette utgjør en kostnadsøkning på 62 kr per årspurke.

 

Lønnsomhet

Gjennomsnittlig dekningsbidrag i 2007 endte på hele 296 kr per slaktegris, 9393 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og 16 176 kr per årspurke i kombinert produksjon. I tillegg kommer Norturas etterbetaling på 50 øre per kg svinekjøtt til kombinertprodusenter, 24 øre per kg til slaktegrisprodusenter og 19 kr per gris til smågrisprodusenter. Etter en liten prisøkning på svinekjøtt i slutten av april forventer vi at dekningsbidraget vil ligge på rundt 200 kr per slaktegris. I smågrisproduksjon ligger det an til stabilt dekningsbidrag på i overkant av 11 000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og noe over 17 000 per årspurke i kombinertproduksjon.

 

DLG kjøper Svenska Foder

Det danske fôrselskapet DLG, som i fem år har hatt 51 prosent av aksjene i Svenska Foder, har nå kjøpt de resterende 40 prosent av aksjene fra Lantmännen. Asbjørn Börsting i DLG er overbevist om at det er bra framtidspotensiale i svensk landbruk. Samtidig med at Lantmännen selger sin eierandel i Svenska Foder, øker Lantmännen sin eierandel i tyske HaGe Kiel.