Stikkord

Økonomi

Appetitten på svinekjøtt øker blant norske forbrukere. Stadig flere vil ha det ferdigstrimlet, for å kunne lage middag i en fei.

Purkekortet i ny versjon er fullstendig ombygd. Oversiktsbildene er ganske likt det dere er vant til, men registrering på den enkelte purke er endret. Nå kobles dere direkte til en

– Kjøttprosenten faller med 0,25 til 0,3 prosentpoeng for hvert kilo grisen vokser. Og fôrforbruket per kilo tilvekst øker sterkt ved høye vekter.

– Gris er gris for svært mange forbrukere. Det gjør det enkelt for kjedenes egne merkevarer (EMV). Vi forsøker gjøre grisen annerledes, og har noe på gang, sier Torleif Bjella,

– Rådgivningen vi får fra slakteriene har ikke fokus på optimalt dekningsbidrag hos den enkelte produsent. Med dagens betaling av kjøttprosent er dekningsbidraget viktigste parameter for rett utslaktingsvekt.

Den relative lønnsomheten hos den norske slaktegrisprodusenten avgjøres i stor grad av faktorene fôrutnyttelse, kjøttprosent og økonomisk optimal slaktevekt.