Stikkord

Økonomi

Kostnadsnivået ved å produsere svinekjøtt i Norge ligger 165 prosent over Brasil og 73 prosent over nabolandet Danmark. Likevel konkurrerer vi på effektivitet.

Ny rapport med opptelling og analysering av utmelding av purker kommer nå i Ingris. Rapporten viser både antall og andeler av utmeldte purker fordelt på utkode og utmeldingsårsaker.

Avlsbesetningene har en del spesielle behov og ønsker i Ingris. I høst har de fått en del nyheter i Ingris, og flere vil komme.

Det er for lite storfe- og kyllingkjøtt i markedet. Til tross for dette har salget av svinekjøtt bare vært 98 prosent av hva det var til samme tid i fjor.

I 2011var hele 40,7 prosent av alt slakt her i landet svinekjøtt. Svinekjøttet gir store ringvirkninger og er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken. Grisens store volum gir