Publisert: 26.10.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny rapport – utmeldinger

Ny rapport med opptelling og analysering av utmelding av purker kommer nå i Ingris. Rapporten viser både antall og andeler av utmeldte purker fordelt på utkode og utmeldingsårsaker.


Ny rapport – utmeldinger

Ny rapport med opptelling og analysering av utmelding av purker kommer nå i Ingris. Rapporten viser både antall og andeler av utmeldte purker fordelt på utkode og utmeldingsårsaker.

I tillegg kan de som er interessert vise ei liste med individnummer. Det har lenge vært fokus på purkenes holdbarhet eller mangel på det. For de fleste er det ønskelig å kunne beholde purkene i produksjon lenger, og dermed redusere rekrutteringskostnadene per produsert kull. For å skaffe seg et bedre bilde over hvor stor utrangering det er av purker i besetningen, hvor mange kull purkene får før utskifting, og hvorfor purkene går ut av produksjon har mange brukere etterspurt en rapport for opptelling og analysering av utmeldinger. En slik rapport kommer nå i Ingris.

Hvordan, hvorfor og når meldes purkene ut?

Den nye rapporten «Utmelding» er inndelt i flere analyser og tabeller for å gi deg svar på hvor mange purker som er utrangert, hvor stor andel av disse som for eksempel er slaktet, avlivet eller selvdøde. Du får også svar på hvordan utmeldingene fordeler seg på de ulike utrangeringsårsakene og kullnummer. Dette gjør det lettere å peke ut eventuelle problem- og fokusområder for forbedring. Det er valgfritt om purker som er solgt som livdyr skal være med i analysegrunnlaget eller ikke. En del av rapporten viser antall og prosentfordeling av utmeldte purker fordelt på kullnummer og de ulike utkodene avlivet, slaktet, død, solgt, solgt drektig og slaktet drektig. En annen tabell tar for seg antall og fordeling av de utmeldte purkene fordelt på kullnummer og alle de forskjellige utmeldingsårsakene. Dette gir dermed en god oversikt over hvilke årsaker utmeldingen skyldes, og hvor mange kull purkene har hatt når de går ut. Det blir enkelt å se om det er jevn fordeling av utmeldte purker på de ulike kullene, eller om enkelte kull har en utilsiktet overvekt av utmeldingne. Du får også rask oversikt over hvor stor andel som for eksempel går ut på grunn av bein, omløp, ikke drektig kontra alder. Til slutt sammenstilles utmeldingene på både utårsak og utkode i en analyse. I utgangspunktet vises ikke alle individnumre på de utrangerte purkene i rapporten, men dette kan velges til om en ønsker oversikt oven er hvilke dyr som er utrangert.

Fleksibelt datautplukk

Rapporten «Utmelding» finner du under menypunktet «Rapporter» og underpunktet «Utmelding». Bestillingen av rapporten er fleksibel slik at flest mulig skal kunne få det datagrunnlaget de ønsker å analysere. Først må det angis hvilken tidsperiode som skal plukkes ut, og eventuelt avgrenset til en spesifikk pulje eller purkerase i tillegg. Deretter markeres det for de utkodene som ønskes med i beregningene, og her er det forhåndsmarkert for «slakta», «avlivet» og «selvdød». Dersom du kun ønsker purker med en eller et par bestemte utmeldingsåraker kan dette også angis. I en del tilfeller er det også greit å få listet ut individnummer, kullnummer, utdato, utkode og utårsak på de enkelte purkene som er utmeldt. Om du ønsker dette så markerer du for «Vis individtabell» ved bestilling av rapporten.