Publisert: 13.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrprisen og justeringsforhandlingene


Kraftfôrprisen og justeringsforhandlingene

Budsjettnemnda har lagt fram tallene som skal ligge til grunn for justeringsforhandlingene. Kostnadsveksten har vært om lag 700 millioner kroner høyere en forutsatt i vår. Selve forhandlingen startet i begynnelsen av desember ved at det fremmes et felles krav fra faglagene.

Kompensasjonskravet er sammensatt av 649 millioner kroner for handelsgjødsel og 82 millioner for kraftfôr. I årets jordbruksavtale var det forutsett at endringen i målpris på fôrkorn (20 øre), reduksjon i prisnedskrivningstilskudd (6 øre) og prisøkning på soya (43 øre/kg) skulle føre til 28,38 øre i prisøkning per kilo kraftfôr. Av kostnadsveksten på 527 millioner kroner er altså 445 millioner kroner allerede tatt med ved vårens avtale.

Ut fra Norsvins vurderinger skal kravet på 82 millioner kroner fordeles på 1800.000 tonn kraftfôr. Dette tilsvarer 4,5 øre per kilo. Med 4,3 kilo kraftfôr per kilo produsert svinekjøtt tilsvarer dette ca. 20 øre per kg svinekjøtt. Dersom dette skal kompenseres med økt målpris, må altså denne øke med 20 øre per kilo fra 1. januar 2009.