Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stadig nye utfordringer!


Stadig nye utfordringer!

Verden er i stadig endring. Tidlig i år pekte alle piler oppover – kornprisen, oljeprisen, lønningene og rentene. Nå har de samme pilene brått skiftet retning. Jeg er glad jeg produserer mat. Det må vi ha uansett.

Her hjemme har prognosene for forbruket av svinekjøtt flatet ut. Signalene fra produsentene varierer. På Helgeland bygges det for fullt til gris, mens slaktegris-produsenten i Østfold vurderer om han i det hele tatt skal sette inn ny gris når julegrisen er sendt til slakt. Kostnadene knekker lønnsomheten i innsettet.

Hva skjer egentlig i markedet, bør vi være bekymret? Hadde svinekjøttet levd sitt eget liv i markedet tror jeg situasjonen absolutt hadde vært under kontroll. Men det gjør det ikke. Det har bygd seg opp store lager av kyllingkjøtt før det ble satt inn produksjonsregulerende tiltak. Og dette kjøttet må selges, eller skal vi si presses ut i markedet. Pris er viktigste virkemiddel for å makte jobben. Det frykter jeg slår rett inn i salget av svinekjøtt.

Det er første gangen vi får se ulempen med ”kyllingrepet” som innebærer bortfall av markedsordning for fjørfekjøtt. Ikke nok med at prisen til bonden blir lav nå når det er et overskudd. Det påvirker også neste års referansepris på kylling i negativ retning.

Det arbeides intens med en ny markedsordning for kjøtt (småfe, storfe og svin) og egg. Innstillingen fra gruppa som jobber med det skal avlegge rapport midt i februar slik at det kan ferdigstilles til neste jordbruksoppgjør. Vi kan like det eller ikke, men forandring vil komme. Regjeringa har sagt klart i fra at Norge ikke skal gå utover størrelsen på  ”gul boks” i WTO. Det arbeides med å finne en ordning som greier å bevare mest mulig av sikkerhetsnettet vi har rundt opprettholdelse av pris. Men vi får uansett noe som er mindre regulert enn i dag. Vi kan få et jordbruksoppgjør i 2009 uten målprisdiskusjoner på kjøtt!   

Uansett priser og politikk – det er snart jul! Ribbelukta sprer seg, og tradisjoner holdes i hevd. Det er vi med på å skape grunnlaget for. Vær stolt av det!

Riktig god jul og godt nytt år!