Stikkord

Økonomi

Mange har ønsket seg mulighet utskrift og overføring av data til Excel fra registreringsbildene. Nå er dette på plass i Ingris.

Forbruket av svinekjøtt har stoppet opp. Det blir vanskelig å få til videre vekst. De unge velger kylling i stedet for svin. Overproduksjon av svin blir derfor trolig mer krevende

Etter å ha tapt markedsandeler til privateide slakterier i førstehåndsmarkedet siden 2004, kan Nortura nå glede seg over at frafallet er stanset.

Det ble satt ny slakterekord her i landet med 1,51 millioner slaktete griser i 2012 mot 1,49 året før. Østlandet og Vestlandet er de klart største griseregionene, men bare tre

Christensen Farms (CF) bygger nå opp en kjerne med Norsvin landsvin i toppen av sin avlspyramide, en pyramide som for øvrig inneholder 140.000 purker i kommersiell produksjon. CF har i