Stikkord

Økonomi

Det lønner seg å være med i In-Gris. Produksjonen av smågris er betydelig høyere hos medlemmer enn ikkemedlemmer. Det utgjør store pengebeløp i forskjell for solgte smågriser.

Redusert målpris på svinekjøtt kombinert med andre produksjonsdempende tiltak synes uunngåelig. I øyeblikket er engrosprisen et par kroner under målprisen, men den må trolig ytterligere ned. Økonomien må kjøles ned

Landbruksvareimporten til Norge er doblet i løpet av få år. Uten et krafttak for eksport betyr dette reduserte produksjons- og inntektsmuligheter for næringsmiddelindustrien og for bøndene.

Satsing på bortimot hundre prosent ungpurker i besetningen får svært kjølig mottakelse hos «rikssynsere» i svinenæringa. Det viser kommentarer fra to av de vi spurte; Peder Skåre i Sparebank 1

Det er ikke ofte bøndene spretter sjampanje på styremøtene sine. Men det skjedde da Nortura hadde sitt første styremøte den 21. november, og Nortura-flagget ble heist for første gang.

Den tøffe markedssituasjonen for gris var det store temaet da svinebøndene i Rogaland møttes.