Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ja til Nortura BA – Grønt lys for Gilde-Priorfusjonen

Konkurransetilsynet måtte nok en gang bite i gresset overfor regjeringen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys godtar fusjonen mellom Gilde og Prior.


Ja til Nortura BA – Grønt lys for Gilde-Priorfusjonen

Konkurransetilsynet måtte nok en gang bite i gresset overfor regjeringen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys godtar fusjonen mellom Gilde og Prior.

 

Dermed har Konkurransetilsynet blitt overkjørt igjen. Det var i juli at tilsynet anbefalte regjeringen å si nei til fusjonen mellom de to samvirkeselskapene. Utgangspunktet var at en mente at Gilde hadde planer om å etablere seg i fjørfekjøttmarkedet. Uenigheten dreide seg først og fremst om konkurransen i markedet for fjørfekjøtt vil bli skadelidende av en slik fusjon eller ikke. Men fornyingsdepartementet viser til at kjøttsamvirket ville ha basert seg på å kjøpe råstoff fra Prior, og at konkurransen uansett ikke ville blitt hard.

 

– GLEDELIG

– Det er svært gledelig at myndighetene godkjenner fusjonen mellom Gilde og Prior. Sammenslåingen er til beste for forbrukerne, viktig for Norge og nødvendig for landbruket, sier styrelederne i de to selskapene.

Fusjonen mellom Gilde og Prior er altså ikke i strid med konkurranseloven, og fornyings- og administrasjonsdepartementet godkjente fusjonen den 5. oktober. Selskapet får navnet Nortura BA. Gilde og Prior vil fortsatt være merkevarene forbrukerne møter i butikken.

 

– STØRRE MANGFOLD

– Nå starter jobben for oss. Sammenslåingen vil gi forbrukerne et større mangfold av norske matvarer og føre til økt satsing på kvalitet og trygg mat. Den økonomiske innsparingen kommer forbrukerne til gode gjennom prisutviklingen, sier styrelederne Harald Mork i Gilde Norsk Kjøtt og Rune Haram i Prior Norge.

Nortura blir et nasjonalt lokomotiv i matvaresektoren. Selskapet vil ha 7000 arbeidsplasser i 41 kommuner fra Kvinesdal i sør til Karasjok i nord. Fusjonen er viktig for de 30.000 bøndene over hele Norge som er andelseiere i og leverandører til Gilde og Prior. Sammenslåingen er et offensivt grep i en tid da stadig flere internasjonale mat- varegiganter er på vei inn i det norske markedet.

 

FUSJONSGEVINST PÅ 130 MILLIONER

Nortura er forankret i norske tradisjoner, norsk matkultur og langsiktig norsk eierskap.

– Nortura skal bli enda bedre på det vi allerede er best på; å produsere kvalitetsmat av gode, norske råvarer, sier Mork og Haram.

Det nye selskapet vil være formelt etablert i løpet av november. Fra januar 2007 vil den praktiske gjennomføringen av Nortura-fusjonen være i full gang. Fusjonsgevinsten på 130 millioner kroner skal tas ut over en treårs periode.