Stikkord

Økonomi

Redusert målpris på svinekjøtt kombinert med andre produksjonsdempende tiltak synes uunngåelig. I øyeblikket er engrosprisen et par kroner under målprisen, men den må trolig ytterligere ned. Økonomien må kjøles ned

Landbruksvareimporten til Norge er doblet i løpet av få år. Uten et krafttak for eksport betyr dette reduserte produksjons- og inntektsmuligheter for næringsmiddelindustrien og for bøndene.

Satsing på bortimot hundre prosent ungpurker i besetningen får svært kjølig mottakelse hos «rikssynsere» i svinenæringa. Det viser kommentarer fra to av de vi spurte; Peder Skåre i Sparebank 1

Det er ikke ofte bøndene spretter sjampanje på styremøtene sine. Men det skjedde da Nortura hadde sitt første styremøte den 21. november, og Nortura-flagget ble heist for første gang.

Den tøffe markedssituasjonen for gris var det store temaet da svinebøndene i Rogaland møttes. 

Over tusen mennesker sto i kø på Narinkens torg i Helsinki da finske bønder solgte rugbrød, kjøtt, poteter og egg til samme pris som bonden får for produktene sine.