Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Innsending av data til sentrallager fra In-Gris og Info-gris

Av mange grunner vil vi gjerne ha inn mye data fra svineprodusentene til svineproduksjonens sentrale datalager.


Innsending av data til sentrallager fra In-Gris og Info-gris

Av mange grunner vil vi gjerne ha inn mye data fra svineprodusentene til svineproduksjonens sentrale datalager.

 

Derfor blir det blant annet gitt godtgjøring per kull til de som sender inn produksjonsdata innenfor oppsatte frister fire ganger i året, eller på årsbasis for slaktegrisprodusenter som rapporterer sitt årsresultat.

Det som skjer i praksis når en sender inn er at In-Gris eller Infogris lager filene som skal sendes etter at du har gjort noen tastetrykk i programmet, for så å automatisk komme ut på Internet på påloggingssiden for In-Gris. Etter pålogging kommer det spørsmål om du har registrert helsedata, og dette må du svare enten ja eller nei på. Dette svaret blir registrert hos oss. Deretter kommer du inn på siden der filene du skal sende vises i et eget lite vindu midt på siden. To filer skal vises der, ei txt-fil som er selve uttrekksfila, og ei fil som inneholder sikkerhetskopien til In-Gris hvis du bruker In-Gris, eller ei Zip-fil som kan importeres til In-Gris hvis du bruker Infogris. Deretter er det bare å trykke på «send»-knappen for å sende. Et nytt vindu kommer opp, og der må du trykke på «upload»-knappen. Da starter selve filoverføringa til sentralt lager. Når filene er lastet over får du beskjed om at filene er sendt, og en bekreftelse viser hvilke filer som har blitt sendt. Dette er da en bekreftelse på at innsendinga di var vellykket.

Men for at dette skal gå helt smertefritt er det en del ting som må være på plass. Hvis ikke så får du ganske enkelt ikke sendt. En del opplever dette første gang de skal sende, eller etter at de har oppgradert datautstyret. Først og fremst må Java programvare være installert (dette lastes ned fra www.java.com). For det andre kan visse antivirusprogram med brannmur stenge for sending av filer på denne måten. Uten å favorisere eller diskriminere noen programmer, så vet vi at Panda, Norman og Norton fungerer fint, uten å måtte «skru på» noen ting for å få dette til.

Antivirusprogram som NOD32 hindrer at filene blir sendt, selv om det ser ut som om de blir det. Her må en inn og deaktivere en funksjon for å få sendt. Brannmurprogram som Zonealarm har også vist seg å stenge for sending. Derfor vil vi ikke anbefale å benytte disse programmene på PC’er som skal sende filer fra In-Gris eller Info-gris.

Jeg skal her gi en praktisk visning av hvordan en sender inn data fra In-Gris og Infogris. Legg merke til, og følg nummereringen av skjermbildene.