Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ønske om å stå sammen

Selv om løsningene sprikte, var det en felles vilje til å tenke sammen da svinenæringen var samlet til paneldebatt i Undheim Samfunnshus.


Ønske om å stå sammen

Selv om løsningene sprikte, var det en felles vilje til å tenke sammen da svinenæringen var samlet til paneldebatt i Undheim Samfunnshus.

 

– Det er ingenting som samler folk slik som en liten krise, humret svineprodusent Olav Røysland, da nærmere 200 bønder var samlet for å diskutere overproduksjonen i svinenæringen. Norsvin på Jæren og omegn hadde invitert bredt til debattmøtet. Og selv om både slaktevekt og målprisreduksjon skapte debatt, var det nok flere som hadde ventet en høyere temperatur i diskusjonen.

 

TILTAKSPAKKE

Leder i Norsvin Rogaland, Tor Soppeland, fikk starte med å orientere om tiltakspakken som fylkesstyret foreslår. Prioritering av distriktsgrisen, reduksjon av målprisen med inntil 1,50 kroner per kilo, og økning av produksjonstillegget med 2000 kroner per purke inntil de 30 første, er noen av de foreslåtte tiltakene. Videre vektlegges en bedre kontroll med konsesjonsgrensene ved å føre kontroll på antall solgte smågris, i tillegg til en oppkjøpsordning med premiering på avlspurker på 20.000 kroner.

– Vi håper det nå skjer noe som kan stabilisere produksjonen, sa Soppeland. Styreleder i Norsvin, Kristin Ianssen, oppfordret partene i næringen om å stå sammen. I påvente av møtet med Norges Bondelag og Gilde Norsk Kjøtt den 12. oktober, kunne hun ikke si noe mer om de kortsiktige løsningene som diskuteres i Norsvin.

 

MÅLPRIS

Reduksjon av målprisen ble nevnt av flere i debatten, men Dag Henning Reksnes i Kjøttbransjens Landsforbund (KLF), er ingen tilhenger av det.

– Målpris er en måte å kamuflere at en ikke vil ta i bruk offentlige reguleringstiltak. Hvis markedsregulator setter ned prisen, vil markedet være i balanse, sa Reksnes, som hevdet at de private aktørenes vilje til å gjøre grep er god, men at de ikke har fått respons på forslagene. Han understreket at dagens markedsordning må endres fordi den er verken til bransjens eller bondens beste.

– Problemet er at Gilde Norsk Kjøtt ikke lenger opptrer som markedsregulator, bare som markedsaktør, hevdet Reksnes.

– Vi kan ikke bare sitte og se på at vi siden 2004 har tapt i overkant av 40.000 smågris, kommenterte Jon Helge Bergflott, Gilde Vest.

 

ANSVAR

Slaktevekt var en gjenganger i debatten.

– Markedet kan reguleres hvis alle samarbeider. Og vi har tatt ansvar. Fatland har nemlig fulgt markedsregulativets slaktevekter siden mai 2005, sa Terje Wester i Fatland Jæren, og høstet lovord fra salen. Men Prima-sjef Anbjørn Øglend hadde liten tro på å regulere slaktevektene.

– Dagens reguleringsordning fungerer ikke. Vi har tro på å være innovative og heller øke produktbredden. Det skaper vekst. Se bare på Orkla som pøser på med varianter av pizza Grandiosa med stor suksess, sa Øglend, og la til at det er mulig å øke salget av svinekjøtt relativt mye i tiden framover.

– Men det er kunden som er sjef. Vi må lage det kunden vil ha, avsluttet han. Svineprodusent og leder i Norsvin i Hå, Ove Aanestad, var ikke helt fornøyd med debatten.

– Jeg synes dette var en gyllen anledning til å komme med konstruktive forslag og hadde forventet mer, sa Aanestad, som mente at svineprodusentene som vil slutte av, må få bli betalt ut.