Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

MEI-klage reduserte bota til 3,9 millioner

Klagen fra Østfoldselskapet Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) på fylkesmannens vedtak om ulovlig svineproduksjon førte bare delvis fram. Også Statens landbruksforvaltning (SLF) mener at MEIs driftsopplegg er ulovlig.


MEI-klage reduserte bota til 3,9 millioner

Klagen fra Østfoldselskapet Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) på fylkesmannens vedtak om ulovlig svineproduksjon førte bare delvis fram. Også Statens landbruksforvaltning (SLF) mener at MEIs driftsopplegg er ulovlig.

 

På to punkter fikk imidlertid klageren, MEI AS, medhold i Statens landbruksforvaltning. Mens Fylkesmannen i Østfold i vedtaket av 6. april 2006 la til grunn at det var sju produsenter involvert i driftsopplegget, sier nå SLF i sitt vedtak den 6. oktober at bare fem produsenter omfattes av ulovlighetene. To av produsentene hadde ikke annen tilknytning til MEI enn at de kjøpte smågriser av selskapet. Det andre punktet som avviker fra fylkesmannens vedtak er tidsrammen for ulovlighetene. Mens fylkesmannen la 1. januar 2004 til grunn for sin utmåling av den opprinnelige bota på kr 5 652 000 kroner, har SLF valgt å ta utgangspunkt i 1. april 2004, da et nytt regelverk var på plass. I sum betyr dette at fylkesmannens bot på 5,6 millioner ble redusert til 3 862 000 kroner.

– Vi mener altså, i likhet med fylkesmannen, at selskapet har drevet ulovlig driftssamarbeid. I praksis betyr det at produksjonen må opphøre i den formen den har vært drevet. Vi har lagt en helhetsvurdering av regelverket til grunn for vår beslutning, hvor forhold som i standsetting av bygninger, framleie av bygninger, salg av konsulenttjenester og salg av kraftfôr er forhold som har vært viktige, sier seksjonssjef Nils Einar Eliassen i Statens landbruksforvaltning til Svin. Han understreker at de kun har vurdert samarbeidet i forhold til husdyrkonsesjonslovens regelverk for svin. SLFs vedtak er endelig. Hvis klageren ønsker å gå videre med saken, må det tas vanlige rettslige skritt.