Stikkord

Økonomi

Gilde Norsk Kjøtt lukker ikke døra helt for landbruksdepartements forslag om dobbel mottaksplikt for kjøttsamvirket. Men rettferdighet i begge retninger krever at bruk av slaktevekter også må inn i markedsreguleringen.

Det er fortsatt komfortable forhold i svinekjøttmarkedet. Tilførslene av svinekjøtt var like store i uke 44 som for et år siden, og salget har i samme tidsrom vært fem prosent

Gilde Norsk Kjøtt føler seg lite bekvem med deler NILFs analyse av bruttomarginene i kjøttsektoren. Kjøttsamvirket erkjenner at bruttomarginene har økt, men mener at forklaringene ikke kommer fram i undersøkelsen.

Lokale Norsvinprodusenter bestemte seg for å slå et slag for den gode smak en lørdag før palmesøndag. De delte ut smaksprøver av grillet svinekjøtt og forskjellige pølsesorter.

Forventningsfulle bønder og slakterirådgivere samlet seg til testbruker-kurs på Gardermoen for å teste hvordan In-Gris web fungerer. En splitter ny testversjon ligger ute på internett klar til testing.

Svinebønder tjener mest, men har også klart mest gjeld. Enkelte har veldig mye gjeld.