Stikkord

Økonomi

Aldri har det vært solgt mer svinesæd, og svært mye tyder nå på stor økning i svineproduksjonen mot slutten av 2006. Produksjonen går opp, og salget går dessverre den motsatte

Markedsregulatoren setter nå sin lit til at produsentene skal levere lettere griseslakt. Øvre prisgrense legges to kilo lavere fra 5. juni i sommer. Men det kan bli aktuelt med ytterligere

Årsmeldinga for In-Gris for 2005 er nå ferdig, og resultatene viser en økning på 0,2 beregna avvente sammenlignet med tallene for 2004. Antall kull per årspurke har også økt fra

2005 ble et tøft år for svineprodusentene. Hele ni prosent av dem sluttet i fjor, og det er klart større avskalling enn det vi har opplevd de siste åra. Strukturendringen