Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Cardinal Foods kjøper Jærkylling


Cardinal Foods kjøper Jærkylling

 

Cardinal Foods AS og Jærkylling AS har inngått en avtale om å slå sammen selskapenes virksomheter innen produksjon av hvitt kjøtt. Jærkylling har så langt vært leverandør av hvite kjøttprodukter til Cardinal Foods, men vil etter gjennomføring av transaksjonen bli et heleid datterselskap i Cardinal Foods-gruppen. Jærkylling omsatte i 2005 for 210 millioner kroner, og har 110 ansatte.

Cardinal Foods er i dag en ledende aktør i det norske markedet for hvitt kjøtt og egg gjennom datterselskapene Norsk Kylling, Den Stolte Hane og Arne Magnussen. Det nordiske Private Equity selskapet CapMan er hovedaksjonær i Cardinal Foods med en eierandel på 52,9 %, Synnøve Finden har en eierandel på 14,2 %, mens de resterende 32,9 % eies av Staur Holding, Arne Magnussen Holding, Trønderkylling og ledelsen i selskapet.

I henhold til en avtale mellom Prior Norge og Jærkylling har Prior forkjøpsrett ved salg av aksjene i Jærkylling. Sammenslåingen av Cardinal Foods og Jærkylling forutsetter derfor at Prior ikke påberoper seg denne forkjøpsretten. I tillegg forutsetter transaksjonen at det gjennomføres en tilfredsstillende due diligence, samt Konkurransetilsynets godkjenning. Overtagelsen forventes gjennomført i løpet av første halvår 2006.