Stikkord

Økonomi

Slakting, skjæring og foredling av svin- og storfekjøtt koster mer enn tidligere. Bøndene får mindre utbetalt, mens handelen har litt mindre marginer.

Hos Annbjørg og Knut Erik Holmsen i Rakkestad satses det på slaktegris ved siden av korn, entreprenørvirksomhet og brente mandler.

Hermansen på Sele i Klepp hadde 95 tonn mjølkekvote og ledig spredeareal. Dermed ble det nytt slaktegrishus.

Slaktegrisproduksjon målt etter dekningsbidrag blir mest lønnsomt i Rogaland. Årsaken er utstrakt bruk av myse og lave fôrkostnader.

Kyllingmarkedet er fortsatt i vekst, totalt sett. Men også kvalitetsmessig skjer det ting med kyllingen. Prior har nå sikret seg Spesialitetgodkjenning av Matmerk for Livéchekyllinger. Dette er kyllinger som får

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Overskuddet er rimelig akseptabelt dersom målet er å være tilnærmet selvforsynt med svinekjøtt gjennom hele året.