Stikkord

Økonomi

Forbrukeren er spurt, og dommen er klar; svinekjøttet skal se appetittlig ut, smake og lukte godt, være mørt, saftig og magert. Avl for bedre produktkvalitet skal gi oss en superslaktegris

Klauvsprekker og betennelser kan være en stor belastning for dyra, og det kan svekke produksjonsresultatene. Ofte kan forekomsten av klauvlidelser tilskrives miljøet, men årsaken til slike problemer kan være sammensatt.

Det lysner smått om senn for svineprodusentene. Økning i priser og slaktevekter gjør at lønnsomheten øker både i slaktegris-, smågris- og kombinertproduksjon.

Enkelte områder av landet er i ferd med å miste mye av sin svineproduksjon. Rogaland har ekspandert svært mye. Nord-Trøndelag og noen få Østlandsfylker klarer å opprettholde sine andeler.