Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overpoduksjon gir to øre dyrere svinefôr

– Beregninger viser at dagens overproduksjon av fôrkorn gjør at de totale kostnadene øker med cirka 2 øre per kilo svinefôr, sier svineprodusent Jacob Rustan, Vestfold.


Overpoduksjon gir to øre dyrere svinefôr

– Beregninger viser at dagens overproduksjon av fôrkorn gjør at de totale kostnadene øker med cirka 2 øre per kilo svinefôr, sier svineprodusent Jacob Rustan, Vestfold.

 

– Hvis alt dette fôrkornet hadde holdt de ønskelige kvaliteter, kunne totalandelen fôrkorn i blandingene vært opprettholdt uten å måtte kompensere med dyre proteinkilder, sier Rustan.

Han er leder av den korn- og kraftfôrgruppa som Norsvin dro i gang i 2002. Oppgaven er å overvåke kostnads- og kvalitetsbildet fram til endelig kraftfôr.

– Svinenæringa er opptatt av å videreforedle størst mulig andel norskproduserte råvarer, fordi vi ser dette i en større landbrukspolitisk sammenheng. Men i svinenæringa bruker vi 30 prosent av alt fôrkornet. Vi er uten sammenlikning den dyregruppa som har størst andel norskprodusert fôrkorn i våre blandinger. For å lykkes i framtida er det viktig at det fôrkornet som går inn i kraftfôrproduksjonen som råvare, holder den kvaliteten kundene vil ha. Vi ber derfor om at bransjen arbeider for mer dyrking av norske proteinkilder og fôrkornsorter som tilfredsstiller kravene, sier Jacob Rustan. Han mener det må innføres nye kvalitetsbetalinger.

Korn- og kraftfôrrguppa peker også på at kostnadene ved dagens anleggsstruktur i industrien er for store. Undersøkelser bl.a. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, viser at dårlig utnyttelse av anlegg gir en merkostnad på 3– 11,5 øre per kilo kraftfôr.

– Dagens svinenæring har ikke råd til dette, sier Rustan.