Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye prognoser viser rimelig god balanse

Prognoseutvalget har justert markedsprognosen for 2005 og laget ny for 2006. For gris vises et markedsoverskudd på 1000 tonn for i år.


Nye prognoser viser rimelig god balanse

Prognoseutvalget har justert markedsprognosen for 2005 og laget ny for 2006. For gris vises et markedsoverskudd på 1000 tonn for i år.

 

PROGNOSEN 2005

Prognoseutvalgets revidering viser altså et svært lite overskudd på svinekjøtt i 2005. Bak disse tallene ligger en nedgang i produksjonen på 2,3 % og en økning i engrossalget på 1,5 % for hele året sett under ett. Salget forutsetter at prisen ligger kr 1.60 under målpris ut året. Bak produksjon ligger økte slaktevekter, med gjennomsnittlig slaktevekt på 75 kg i høstmånedene. Ut året forventes det at antall slaktegris går ned med 5 %.

Det er verdt å merke seg at produksjonen så langt i år (uke 20) viser en nedgang på 2 %, mens salget har økt med 4 %. Det er eksportert 840 tonn, og reguleringslageret er nå nede på 843 tonn mot 2163 tonn på samme tid i fjor.

 

PROGNOSEN FOR 2006

Prognosen for 2006 viser et overskudd på ca. 5000 tonn for svinekjøtt. Her er det gått ut fra 5,9 % økt produksjonsvolum og 2 % vekst i salget. Prognosen er selvfølgelig nokså usikker, fordi vi bare kjenner semintallene bak slaktegrisen som vil bli slaktet i januar. Prognoseutvalget har gått ut fra 1 % effektivitetsøkning, og at antall slakt i 2006 vil øke med 3 %. Den øvrige økningen i volumet skyldes noe økte slaktevekter, med 74,1 kg i snitt for 2006.

Bak økningen i salget ligger en pris som ligger kr 1,60 under dagens målpris. NILF har beregnet at dersom målprisen tas ut, ville salget ha blitt 2,3 % lavere.

Ser en kjøttmarkedet under ett, tyder dette på rimelig god balanse for 2006. Det er svært beklagelig at vi ikke klarer å dekke opp etterspørselen etter norskprodusert storfekjøtt, fordi dette åpner importkanaler som kan vise seg å bane vei for mer permanente importer.

For svinenæringa isolert sett er situasjonen langt bedre enn siste år. Med en eksportkvote på 3500 tonn vil det meste av overskuddet være fjernet. Det må imidlertid understrekes at prognosene for 2006 fortsatt er svært usikre.