Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere alvorlige besetningsutbrudd


Flere alvorlige besetningsutbrudd

 

Det har også i 2004 vært flere alvorlige besetningsutbrudd med dødsfall forårsaket av infeksjon med Actinobacilllus pleuropneumoniae. Alle undersøkte isolater er typet til serotype 8. De fleste tilfellene har vært i rene slaktegrisbesetninger med innkjøp av smågriser fra flere besetninger.

Det ble gjennomført tilsynelatende vellykket sanering for A. pleuropneumoniae i en besetning i 2004, skriver Helsetjenesten for svin i sin årsberetning. Tilsvarende sanering i en annen, stor smågrisproduserende besetning i 2003 synes fortsatt å ha vært vellykket.