Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lett marked for gris

Forsommeren har vartet opp med et lett marked for svinekjøttet. Det betyr at vektene øker, omsetningsavgifta synker, og produsentprisen stiger svakt.


Lett marked for gris

Forsommeren har vartet opp med et lett marked for svinekjøttet. Det betyr at vektene øker, omsetningsavgifta synker, og produsentprisen stiger svakt.

 

Summen av dette er naturligvis positiv for svineprodusentene. Etter en tøff periode med press i markedet er det godt å se at trykket letter og at dekningsbidraget styrkes. I begynnelsen av juni var det faktisk underdekning av ferskt kjøtt i markedet, sier direktør Trygve Brandrud i Norsk Kjøtt.

 

LAV INNMELDING

– Det er ofte stor etterspørsel etter svinekjøtt på denne årstida hvor grillsesongen går parallelt med at mange forbereder ferie, sier han.

– Men tilførslene kunne gjerne vært litt større?

– Ja, Vi undret oss litt over innmeldingene som kom til uke 24. Ofte slakter vi 19 – 20 000 griser i uka eller mer, men innmeldte slakt til uke 24 var nede på 16 000-tallet. Noe av dette skyldes smågrisslaktingen tidligere i vinter. Noe kan også skyldes forsinkelser som følge av at vektene har gått opp, men til tross for det så var innmeldingene lavere enn forventet, sier Brandrud.

 

BRUKBAR BALANSE

De nye prognosene viser at det forventes at antallet slaktegriser går ned med fem prosent ut resten av året. Markedsbalansen blir brukbar i år, og det forventes et overskudd på 5000 tonn svinekjøtt til neste år før eksport av WTO-kvota. Men tallene som ligger bak 2006-prognosen er usikre, fordi en bare kjenner semintallene bak den slaktegrisen som skal slaktes i januar til neste år.

 

BEDRE LØNNSOMHET

Den 6. juni økte Norsk Kjøtt noteringsprisen for svinekjøtt med 52 øre kiloen. Smågrisprisen steg med 30 kroner fra samme dato. Denne prisøkningen var et resultat av tilsvarende økning i engrosprisen.

I slutten av mai økte kjøttsamvirket vektgrensa for høyeste pris på slaktegris fra 73 til 75 kilo. Det forventes også 50 øre lavere omsetningsavgift fra begynnelsen av juli.

 

SALGET BØR VÆRE BRA

– Tilførslene ligger nå et par prosent under hva de var på samme tid i fjor, men salget ligger om lag fire prosent over. Salget er bra, men når vi vurderer salgsindeksen må vi ha i mente at vi hadde både streik, skifte av pakkegass i kjøttpakningene og svak grillsesong som følge av kaldt vær første halvåret i fjor. Så det bør jo være bra salgsindeks nå som varmen også etter hvert viser seg periodevis, sier direktør Trygve Brandrud.