Stikkord

Økonomi

– Tragisk mye uklart regelverk

Publisert: 21.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg kjenner ikke Sylvi Listhaug. Men det er positivt med nye tanker i landbrukspolitikken. Det trenger landbruket. Det er tragisk med så mye uklart regelverk, og jeg håper hun etablerer mye skarpere hjørner enn i dag, sier Henrik Mørk Eek.

– Rom for å redusere importvernet

Publisert: 14.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

– Det er rom for å redusere import- og tollvernet. Det vil gavne norske forbrukere og norsk matindustri, og det vil øke handelen med landbruksvarer.

Salg i Østfold, men ikke i Nordland

Publisert: 22.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Avhengig av skjermingsstøtte

Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Uten skjermingsstøtte ville vi verken hatt svineproduksjon eller foredlingsindustri basert på svinekjøtt i Norge. Den norske tollbeskyttelsen er helt nødvendig, da det det er langt billigere å produsere svinekjøttet innenfor storindustrialiserte fabrikker med utenlandsk kostnadsnivå.

Utfordringer uten salgsøkning

Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Dersom vi ikke klarer å øke svinekjøttkonsumet står svinenæringa foran store markedsmessige utfordringer. Om forbruksveksten er lavere en den effektivitetsøkningen vi vet vil komme, må purketallet ned!