Stikkord

Økonomi

Kornproduserende områder med godt spredeareal øker slaktegrisproduksjonen sin.

Slaktegrisproduksjonen foregår mer og mer i områder med spredeareal og korn, mens de minste purkebesetningene blir mer og mer sjeldne i de samme områdene.

Hva som skjer med markedsordningen blir et av de store spørsmål det neste året. For svinebonden kan resultatet bety stor forandring.  

Årets regnskap viser små marginer på norske slakterier. Lave slaktevekter gir noe nedgang i volum. Men slakteriene er brukbart fornøyd med 2013 omstendighetene tatt i betraktning.

I Stadsbygd nord for Trondheimsfjorden bygde svineprodusentene, John Langmo, Asbjørn Flenstad og Isak Vedmundstad felles slaktegrishus for 13 år siden. Her fôrer de fram egen smågris, men noen gullgruve er

Marte Trevland og Hans Ingvald Myhre i Andebu Vestfold har nytt slaktegrishus. Dekningsbidraget siste to år har vært 238 kroner per gris i snitt. Det er det samme som i