Stikkord

Økonomi

Boten på 2,96 millioner kroner for brudd på husdyrkonsesjonsloven ankes. Samtidig saksøkes staten for nesten 13 millioner for feil i byggesak. 

Den belgiske bondeorganisasjonen Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) har bedt medlemmene sine om å ikke å levere en eneste gris fra 8. desember og fram til nyttår.

Landbruksdirektoratet vurderer å sette ned tollen på import av ribbe før jul.

Fra siste markedsprognose, med forventet underdekning i siste tertial, og det ekstremt gode sommersalget, kan vi regne oss til at vi på årsbasis sannsynligvis vil få et markedsunderskudd i 2014.

Ved hevingene av konsesjonsgrensene i 1994 og 2003 gikk svinenæringen umiddelbart inn i store og langvarige overproduksjoner.

Det går mot import av ribbe før jul. Men hvordan utvikler markedet seg neste år? Den første prognosen som sier noe om hele 2015 kommer i midten av september.