Publisert: 22.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Store besetninger – størst skaderisiko

Store svinebesetninger har klart større skaderisiko enn små. Det har overrasket Gjensidige. Nå iverksetter de tiltak.


Store besetninger – størst skaderisiko

Store svinebesetninger har klart større skaderisiko enn små. Det har overrasket Gjensidige. Nå iverksetter de tiltak.

Gjensidige Forsikring har gruppert sine forsikringskunder på gris i ulike grupper etter omsetning. Besetningene er delt inn i fire grupper der de minste har under 1,5 millioner i omsetning og de største har over 4,5 millioner i omsetning. Resultatet har overrasket ledelsen.

– Vi skal nå analysere tallene nærmere. Her er både brann, husdyrsykdommer, gjødselgass og annet slått sammen, opplyser Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige. Men tallene viser at gårder med over 4,5 millioner i omsetning har omtrent dobbelt forsikringsrisiko og utbetalinger per forsikringskrone enn besetningene med mindre enn dette i omsetning. Det ser dessuten ut til å være en lineær sammenheng, slik at det det generelt er lavere forsikringsrisiko jo lavere omsetningen på gården er. Også for andre husdyrslag kan bildet være omtrent det samme.

 

Vil redusere risiko

 Gjensidige har samtidig ikke hatt inntjening på sine husdyrforsikringer for gris de seinere år. De siste fem årene har utbetalingene vært hele 118 prosent av innbetalt forsikringspremie. Hittil i år er de på 136 prosent.

– Det ansvaret vi som forsikringsselskap har tatt på oss er tydeligvis for stort i forhold til premienivå. Dette må vi derfor gjøre noe med, forklarer Jæger. Han håper løsningen kan bli at en senker risikoen, og da særlig for store besetninger. For Gjensidige har så langt ingen planer om å differensiere forsikringspremier slik at store besetninger generelt betaler mer.

– Det vil bli utfordrene i markedet. Men vi har startet en kartlegging av risikofaktorer i besetningene, forteller Jæger. Vi innfører et system som kalles Risk Management. Og i denne kartleggingen prioriteres de største besetningene. Som resultat av kartleggingen vil besetningene få pålegg/forslag til endringer/utbedringer.

– Dette må den enkelte besetningen gjøre noe med innenfor en angitt frist. Hvis ikke kan resultatet blir premieøkning, forklarer Jæger.