Stikkord

Økonomi

Ved utgangen av uke 42 lå det 2 178 tonn svinekjøtt på reguleringslagrene. Dette er 1358 tonn mindre enn til samme tid i fjor. Og tilførslene av svinekjøtt holder seg

Noen tjente penger på gris, mens andre slet veldig tungt. Det viser faktiske 2012-regnskaper fra regnskapslagene som dekker Rogaland sør fra Kvitsøy og sørover.

Nortura og Orkla Foods Norge har signert en ny stor leveringsavtale. Avtalen gjelder fram til 2017 og viderefører Orklas engasjement og støtte til norsk landbruk.

– Produsentene har blitt tynt for lenge. Det er salget som har sviktet, og det er ikke vår skyld. Jeg synes også at prisnedskrivningen burde vært like stor som kornprisøkningen,

Konsekvensene av Høyre/Frp politikk og Frp-landbruksminister kan bli dramatiske for norsk landbruk, mener Knut Langeteig. Og utviklingen mot en annen type landbruk kan gå lynraskt om tollmurene blir svekket, advarer svinebonden

Markedsproblemene for svinekjøtt fortsetter også neste år, omtrent på samme nivå som i år. Men om lag 3000 tonn av det ventete overskuddet på 5000 tonn neste år kommer alt