Stikkord

Økonomi

Flere purkeringer lagt på is

Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftig nedgang i dekningsbidraget

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prisnedgangen på smågris fører til at forventet dekningsbidrag i smågrisproduksjonen ved starten av 2006 er omlag halvparten av det vi hadde tidlig i år. I slaktegris- og kombinertproduksjon må vi også regne med en nedgang på 30–40 %.

– Bonden bør fortsatt regulere kjøttmarkedet

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg er ikke i tvil om at vår bondeeide organisasjon fortsatt bør styre kjøttreguleringen, ganske enkelt fordi det er bonden som betaler kostnadene og får et eventuelt pristap ved overproduksjon.

– Staten bør overta kjøttreguleringen

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Markedsreguleringsordningen kan være konkurransevridende. Det mener Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Derfor har det engasjert Econ til å gå kritisk gjennom dagens system.

Finsbråten på offensiven igjen

Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Startskuddet har gått for In-Grisweb

Publisert: 30.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ønske om et nytt internettbasert svineprogram blir nå oppfylt. Finansieringen av prosjektet er på plass, og datafirmaet Apropos Internett skal utvikle In-Grisweb. Etter planen skal nettløsningen være oppe mot slutten av 2005.