Stikkord

Økonomi

Skinke er ikke bare skinke

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Gidder ikke hisse seg opp

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftig nedgang i dekningsbidraget

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prisnedgangen på smågris og slakt gir et fall i dekningsbidraget på 35–40 %, og mer i enkelte måneder. I slaktegrisproduksjonen kan det bli litt bedre i november, gitt at avregningsprisen ikke synker mer enn forventet økt omsetningsavgift på 60 øre i september.

Hybridpurker har mer å gi

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hybridpurkene leverer de beste resultatene. Dette har ført til at hybridandelen er fordoblet de siste ti åra, og er nå på 61 %. Men fortsatt har vi noe å gå på. Ideelt sett burde vi hatt 80 % hybrid.

Ber private slakterier om å senke vektgrensene

Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Styret i Norsvin vil helst ikke ha flere nye purkeringer nå. I et brev til Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) ber styret om at de private kjøttbedriftene senker vektgrensene og øker markedsaktivitenene.