Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Matindustrien i positiv utvikling

Matindustrien har de siste årene hatt en sterkere utvikling enn øvrig industri og har økt sin betydning. Men kjøttindustrien sliter med lønnsomheten.


Matindustrien i positiv utvikling

Matindustrien har de siste årene hatt en sterkere utvikling enn øvrig industri og har økt sin betydning. Men kjøttindustrien sliter med lønnsomheten.

Den utgjør om lag en femtedel av fastlandsindustrien i Norge og er den nest største målt i omsetning og totale lønnskostnader. I 2012 var hver femte sysselsatte i industrien ansatt i matindustrien. Disse produserte verdier for 171,6 milliarder, og er sysselsatt i bedrifter som er spredd over hele landet. De vel 2000 bedriftene i matindustrien er både store industrikonsern og småskala bedrifter, samvirker og aksjeselskap. Lønnsomheten i matindustrien er likevel lavere enn i øvrig industri, og den har tapt markedsandeler til import på det norske markedet fra 88,3 prosent i 1996 til 80,6 prosent i 2012.

Småskala øker

Bedriftene i matindustrien er spredt over hele landet og er viktig næringsvirksomhet både sentralt og i distriktene. De mest kjente er store konsern, men det er flest små og mellomstore bedrifter. Disse har litt under halvparten av de sysselsatte. Tall fra næringsstatistikken viser en tendens til at småskalavirksomhet øker, noe som kan tyde på at lokalmat er i ferd med å bli betydelig.

Sliter med lønnsomheten

Meieribransjen har høyere lønnsomhet enn kjøttbransjen. Den har også en større andel små enheter enn meieribransjen. Mens prisen på annen mat har steget, er prisene på kjøttvarer i sluttmarkedet preget av lav eller ingen prisutvikling. Nortura har de siste åra tapt markedsandeler i flere tilførselsmarkeder, mens Tines er ganske stabile. Nortura har også lavere markedsandel i sluttmarkedet enn Tine.

Mest integrering

I forhold til meieribransjen er kjøttbransjen langt mer framme når det gjelder vertikal integrering i verdikjeden. Kjøttbransjen har også flere eksklusive leveranseavtaler, og satser sterkere på å produsere egne merkevarer for detaljister og kjeder. For flere kjøttslag har underdekning av norsk produksjon ført til administrative nedsettelser av toll for importerte kjøttvarer.