Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Appell fra 550 svineprodusenter

Drøyt 550 svineprodusenter samlet seg om en felles appell til landbruks- og matdepartementet i forbindelse med svinekongressen «Stolt av det!» under Gris i ´13 på Hamar 14. og 15. november.


Appell fra 550 svineprodusenter

Drøyt 550 svineprodusenter samlet seg om en felles appell til landbruks- og matdepartementet i forbindelse med svinekongressen «Stolt av det!» under Gris i ´13 på Hamar 14. og 15. november.

Nedenfor gjengir vi appellen som ble utformet til statsråd Sylvi Listhaug;

«Vi har en offensiv og positiv svinenæring. Men vi venter spent på landbruksministerens vilje til å gi svinenæringa langsiktige signaler. For det trenger vi nå! Det er all grunn for svinenæringa til å være stolte. Norske svineprodusenter produserer svinekjøtt av høy kvalitet til norske forbrukere. Gjennom avlsarbeid, forskning og utvikling har svinenæringa stått for en betydelig effektivitetsøkning. I løpet av de siste ti årene er produksjonen økt med 40.000 tonn med omtrent det samme antallet purker. Vi satser tungt på produktutvikling, og dette gir resultater også internasjonalt. Norsk svinegenetikk er ettertraktet, spesielt på det amerikanske markedet. Innovasjonstakten vi har hatt i norsk svineproduksjon er hovedårsaken til denne suksesshistorien. Svinenæringa er inne i tøffe tider med stor overproduksjon av svinekjøtt i Norge. På tross av tøffe tider ser svineprodusentene framover og søker etter de gode løsningene. Vi skal bidra med mest mulig norskprodusert mat til norske forbrukere, og til det trenger vi stabile og forutsigbare rammebetingelser. Spesielt viktig er dette for ikke å tvinge nysatsende ut av svinenæringa.

Svinenæringa: // ønsker å bidra til at Norge skal være selvforsynt med trygt og godt svinekjøtt, og samtidig bidra til at landbruksproduksjonen kan foregå over hele landet. Svinenæringa er også en sikker garantist for avsetting av det norske fôrkornet. // er en biologisk og svært kapitalkrevende produksjon som trenger langsiktighet når det gjelder rammebetingelser. Det viktigste her er; // Konsesjonslovgivningen. Svinenæringa har hatt en ekstrem effektivitetsutvikling, og vil fortsatt ha det. På ti år er besetningsantallet halvert og besetningsstørrelsen fordoblet. Vi har fortsatt god plass innenfor dagens konsesjonsgrenser til å beholde denne takten i mange år framover. 20 prosent av produsentene er i dag i «taket», noe som utgjør ca. 35 prosent av volumet. En økning i konsesjonsgrensene vil aksellerere denne utviklingen. En fjerning av loven vil etter hvert føre til at både kjøttproduksjonen og næringsmiddelindustrien vil tape mot internasjonale aktører. // Markedsordningen. Stabile rammebetingelser kan kun oppnås med en velfungerende markedsordning for kjøtt. Kjedenes strategier avgjør i stor grad konsumet. I en situasjon der priselastisiteten ikke lenger fungerer, kan kjedemakten utfordre muligheten for selvforsyning av svinekjøtt. Svinenæringa må selv kunne bruke egne avsatte midler for å jevne ut topper innen produksjon og marked, på lik linje med andre næringer. Den 19. november kommer Sylvi Listhaug til Hamar for å møte blant andre Norsvin. Vi ser fram til å fortelle henne at svinenæringa er blant de mest innovative og viktigste næringer i Norge. Med hilsen Norsvin SA