Stikkord

Økonomi

Mørt, saftig og magert!

Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Forbrukeren er spurt, og dommen er klar; svinekjøttet skal se appetittlig ut, smake og lukte godt, være mørt, saftig og magert. Avl for bedre produktkvalitet skal gi oss en superslaktegris i 2010.

Klauvlidelser hos purker

Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Klauvsprekker og betennelser kan være en stor belastning for dyra, og det kan svekke produksjonsresultatene. Ofte kan forekomsten av klauvlidelser tilskrives miljøet, men årsaken til slike problemer kan være sammensatt.

345 avtaler om forebyggende helsearbeid

Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten på veg opp

Publisert: 22.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det lysner smått om senn for svineprodusentene. Økning i priser og slaktevekter gjør at lønnsomheten øker både i slaktegris-, smågris- og kombinertproduksjon.

Sterkere konsentrasjon i svineproduksjonen

Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Enkelte områder av landet er i ferd med å miste mye av sin svineproduksjon. Rogaland har ekspandert svært mye. Nord-Trøndelag og noen få Østlandsfylker klarer å opprettholde sine andeler.

Stor framgang i kjøttprosent

Publisert: 18.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk gris er i rivende utvikling. På 10 år har kjøttprosenten økt med snaut tre prosentpoeng. Gjennomsnittsgrisen har nå 2,3 kg mer kjøtt på kroppen.