Stikkord

Økonomi

Økonomien i bruk av ammepurker vil avhenge av i hvilken grad vi greier å øke overlevelse og avvenningsvekt på smågrisene, samt kostnaden ved bruk av ammepurker. Svaret kan derfor bli

Kampen om pattene et spørsmål om liv eller død for nyfødte grisunger. Noen svineprodusenter jobber mer bevisst med pattedyra sine enn andre. Tror du ei superpurke kan amme i 109

Kan gass eller halm være alternativ til strøm og olje? Kanskje for noen svineprodusenter. Svin har regnet på et par eksempler.

Antall levendefødte per kull øker, og det samme gjør kanskje behovet for ammepurker. Andelen døde grisunger og etternølere i smågrisproduksjonen kan reduseres kraftig ved bruk av ammepurker.

Bruk av ammepurker er enklest i systemer med kort avstand mellom puljene. Men det går an å få det til i våre vanligste systemer også. Utfordringen er ofte å ha

I forrige nummer av Svin regnet vi med at den sesongmessige prisnedgangen på slakt før jul sammen med økt omsetningsavgift ved nyttår vil gi en total nedgang på ca. kr