Stikkord

Økonomi

Strid om markedsregulering

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk Kjøtt og Kjøttbransjens Landsforbund er uenige om markedsregulering. De holdt hvert sitt foredrag på Norsvins årsmøte.

Hva om vi kuttet kornprisen vesentlig?

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

• Fra 1990 er kornprisen redusert med godt over en krone per kilo. Kornprodusentene har fått vel halvparten av prisfallet kompensert gjennom økt arealtillegg. • Fra 1995 har priskuttet blitt tilnærmet kompensert gjennom økte arealtillegg. Det er ingen strukurskala i arealtilleggene. • Hvorfor ikke redusere kornprisen vesentlig i forhold til i dag, og kompensere gjennom

Svineprodusenter får bot

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I Hedmark og Østold er det nå under behandling saker der svineprodusenter enten får bot fordi de har brutt konsesjonsregelverket, eller trekk i produksjonstilskuddet.

– Norsvin støtter ikke aksjonen

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin som organisasjon vil ikke stille seg bak det omfattende budskapet som er spredd fra aksjonistene i Solør.

Svak lysning i sikte

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det produseres fortsatt for mye gris, men retningen framover er riktig. Reduserte slaktevekter og slakting av lett gris har, i tillegg til prisreduksjoner og avgiftsøkninger, dempet produksjonen i forhold til hva en kunne frykte.

– Kraftfôrpris er politikk

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Landbruket i Norge er ei politisk næring. Korn- og kraftfôrpolitikken er det viktigste virkemidlet i landbrukspolitikken. Kraftfôrprisen kan ikke diskuteres uavhengig av dette, mener Harald Milli.