Publisert: 09.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny WTO-avtale kan bli tøff for grisen

Fortsatt er mye uklart når det gjelder konsekvensene av en ny WTO-avtale for norsk kjøttproduksjon generelt, og svinekjøttet spesielt. For grisen er skjermingsstøtten helt avgjørende. Og den skal kraftig ned.


Ny WTO-avtale kan bli tøff for grisen

Fortsatt er mye uklart når det gjelder konsekvensene av en ny WTO-avtale for norsk kjøttproduksjon generelt, og svinekjøttet spesielt. For grisen er skjermingsstøtten helt avgjørende. Og den skal kraftig ned.

 

Skjermingsstøtta er forskjellen mellom norsk og internasjonal engrospris på kjøttet. Denne støtta plasseres i gul boks, og tilsvarer om lag 17 kroner kiloen for svinekjøttet. Til sammenlikning representerer dyretallsstøtta, som hører hjemme i blå boks, ikke mer enn kr 0,56 per kilo svinekjøtt.

 

SKAL NED 20 PROSENT

I rammeavtalen som det ble enighet om mellom de 147 WTO-landene 1. august, heter det at handelsvridende intern støtte skal reduseres med 20 prosent første året etter undertegnet ny avtale.

– Det vil kunne bety et prisfall på kr 3,50 allerede første året, sier organisasjons- og fagsjef Asbjørn Schjerve i Norsvin.

Det er mye som ikke er avklart i det nye rammeverket. Og enda mer er uklart når det gjelder hva de reelle konsekvensene av en detaljforhandlet avtale blir. Det er langt fram dit, og dette poenget understrekes ikke minst av regjeringens representanter. Det kan være aktuelt å skifte kulør på en del av støtteordningene, og det skal også være åpnet for at dette kan gjøres på lovlig vis innenfor visse grenser. Sagt på en annen måte; det kan være mulig å flytte noe støtte fra blå boks og over i grønn boks som ikke omfattes av de samme kuttene. Avtalen skal heller ikke forhindre landene fra å kunne øke støtten fram til det tidspunktet grunnlaget for reduksjon beregnes fra.

 

MYE BEROR PÅ VILJE

Som en skjønner; det hele vil i stor grad bero på politisk vilje eller mangel på sådan hos norske politikere. Mye vil også bero på at de ikke er fargeblinde.

Men hovedretninger er helt klar; all eksportstøtte skal fjernes, slik at Norges adgang til å eksportere inntil 3500 tonn svinekjøtt blir borte. Kvantumet tilsvarer tre prosent av produksjonen vår. Det er også klart at tollbarrierer skal nedbygges gradvis, og tollvernet skal reduseres mest hos de som har høyest toll fra før. Norge er som kjent et slikt land.