Stikkord

Økonomi

Vi har en effektiv gris og flinke svineprodusenter. Fortsatt positiv utvikling krever at alle må bidra med data fra In-Gris og Info Gris til sentralt lager. Både smågris- og slaktegrisprodusenter

Mange norske svineprodusenter er svært dyktige, og det er tett blant besetningene med de beste resultatene i Ingris. For første gang er det også kåret beste purkering og beste satellittbesetning.

Furuseth fikk det beste resultatet i 2012. De har også økt slaktevolum betydelig. Nortura fikk et bra resultat i 2012 og har beholdt sin markedsandel.